Loading...
Loading...
Stordriftsfördelar med många laddstationer i BRF

Stordriftsfördelar med många laddstationer i BRF

Allt pekar på att antalet elbilar successivt kommer att öka i samhället. Många bostadsrättsföreningar står därför inför frågan om, hur och i vilken skala som laddstationer ska installeras. I de flesta fall är stordrift den bästa långsiktiga lösningen. Med andra ord att ett komplett system installeras som sedan är lätt att anpassa utifrån antalet laddplatser som behövs.

Kan öka värdet på lägenheterna

Finns det tillgängliga laddplatser i en bostadsrättsförening kan detta göra föreningen mer attraktiv och därmed öka värdet på dess lägenheter. Det säger juristen Rikard Wahlstrand till Mäklarvärlden. Hur mycket värdet kan förändras beror bland annat på hur många som har elbil av spekulanterna. I vissa delar av landet kan därmed laddstationer påverka priset mer än i andra. Detta beroende på hur vanligt det är med elbil.

Rättvis fördelning av laddningen

Istället för att varje bil har en egen anslutning direkt till elnätet så installeras en masterenhet. Denna synkroniserar samtliga pågående laddningar och fördelar strömmen till dessa. På detta sätt får alla lika stor effekt – oavsett om det är fem, tio eller femton bilar inkopplade. Ju fler bilar som är inkopplade desto längre tid kommer det att ta att få fullt batteri. Därmed bör en beräkning ske att alla ska kunna få fulladdat över natten om samtliga uttag används samtidigt. Läs mer om vår operatörstjänst som ger enkel hantering av laddstationer i BRF.

Flera laddstationer – men allt styrs via molnet

Genom att installera ett komplett laddningssystem, istället för enstaka laddboxar, skapas en tydlig översikt. Varje medlem kan via en molntjänst följa sin egen bils laddning och läsa av information från laddboxen oavsett var man befinner sig.

I och med att varje laddstation mäts separat går det att se förbrukning i förhållande till andra samt enkelt debitera varje medlem utifrån detta. Det är även extremt enkelt att ytterligare medlemmar ansluter sig till systemet utan att det ökar administrationen för bostadsrättsföreningen.

Alla får möjlighet – undvik risken för hemmaladdning

Med stordrift, dvs. ett system som kan användas av alla, undviks även risken för att elbilsägare väljer att ladda direkt via uttaget för motorvärmaren, förrådet eller via en sladd från hemmet. Elsäkerhetsverket avråder skarpt att laddning sker direkt i vägguttag istället för via laddningsbox på grund av den förhöjda risken för kortslutning och brand.

Detta är alltså ett problem som alltså kan uppstå om bostadsrättsföreningen inte har tillräckligt många laddplatser eller avvaktat med att installera detta till att fler medlemmar skaffat elbil.

Tydlig förbrukning och debitering

Med ett komplett system som alla medlemmar har möjlighet att använda skapas en tydlig mätning av, samt rättvis debitering på, elkonsumtionen. Det ska ställas mot att det finns ett begränsat antal uttag och att vissa då väljer att använda exempelvis motorvärmaruttaget vilket därmed är både mer riskfyllt samt kan skapa irritation utifrån att rätt person inte blir debiterad.

Billigare installationskostnad

Priset per installerad laddstation blir lägre om ett flertal stationer och bakplattor installeras istället för en station i taget. Med tanke på den utveckling som sker, med allt fler elbilar i samhället, är det en rekommendation att även förbereda för denna omställning med ett färdigt system som sedan kan byggas ut. I längden blir det även betydligt billigare, och enklare, än att skapa mindre flexibla lösningar. Läs mer om den installation av laddboxar som vi på Efuel erbjuder.

Bygg för behov – men förbered för framtiden

De bostadsrättsföreningar som väljer att erbjuda sina medlemmar laddning för elbilar gör detta generellt i små steg. Det kan vara ett par medlemmar som har elbil varpå behovet inte är större än ett par laddplatser.

IMG_0495_large.jpeg

(Bakplattor som underlättar för framtida installation av laddare)

För oss innebär det att färdiga laddboxar monteras vid de parkeringsplatser där detta efterfrågas. Utöver det monteras så kallade bakplattor på ytterligare platser. När fler skaffar elbil kommer efterfrågan öka och genom att bakplattorna redan är på plats sparas upp till 60 % på installationskostnaden.

Datum för publicering: 22 juni 2022


EFUEL

Om oss

© 2024 Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB