Installation av laddbox

Installation av laddbox

Vårt breda nätverk av elektriker hjälper er med installation av laddbox.

Installation med EFUEL

Vi på EFUEL vill att det ska vara enkelt och tryggt att installera en laddbox. Med ett brett nätverk av behöriga elektriker utför vi installationer i hela landet som täcker just dina av laddningsbehov.

Typer av installation

Installation för BRF och företag

Installation beror på förutsättningarna hos BRF och företag.
Det som ingår i installation är platsbesök, skarp offert, utförd installation av hårdvara och driftsättning av laddboxar.
Installationen utförs alltid av en certifierad elektriker i EFUELs partnernätverk.
Installation för BRF och företag

Installation för laddning hemma

Standardinstallation ingår alltid vid köp av alla laddboxar.
I standardinstallation ingår bl.a. material, kontroll av elcentral, montering och driftsättning.
Eventuella extraarbeten ingår inte i standardinstallation. Läs prislistan för att uppskatta ca slutpris.
Installationen utförs alltid av en certifierad elektriker i EFUELs partnernätverk.
Läs mer
Installation för laddning hemma

Vad säger våra kunder om oss?

Så går det till

Installation

Information inför installation

Information inför installation

Fyll i installationsformuläret som privatkund och boka platsbesök som företags- eller BRF-kund, så att våra partnerinstalltörer förstår förutsättningar inför installation.

Få avdrag på installationen

Grön teknik

Grön teknik är en skattereduktion för privatpersoner. Spara 50% på kostnaden för arbete och material vid installation av laddningspunkter till elbilar. Vi ansöker för grön teknik åt dig och du får avdraget vid betalning. Läs mer på Skatteverket.

Grön teknik

Investeringsstöd

När ni installerar laddstationer på företagets parkering kan ni ansöka om investeringsstöd. Investeringsstödet är ett bidrag som uppgår till 50% av den totala kostnaden upp till 15 000 kr per komplett laddpunkt. Läs mer om detta på Naturvårdsverkets hemsida .

Investeringsstöd

Var vill du installera laddbox?