Loading...
Loading...
Allt du behöver veta om Enegic: Guiden för installatörer

Allt du behöver veta om Enegic: Guiden för installatörer

20 december 2023

EnegicGuide

Är du en installatör som ständigt söker efter det senaste och mest effektiva för dina kunder? Då är "Allt Du Behöver Veta om Enegic" din nya bibel! Vi ska djupdyka i Enegics värld, en ledande aktör inom dynamisk lastbalansering för elbilsladdare. Sätt dig bekvämt och låt oss utforska detta tekniska underverk tillsammans!

Förstå Enegic: Vad är det och varför är det viktigt?

Enegic är inte bara en lastbalanserare; det är en central del i det moderna, smarta hemmet. Det här systemet säkerställer effektiv och säker laddning av elbilar genom att balansera belastningen och maximera användningen av tillgänglig kraft utan att överbelasta huvudsäkringen.

Vad är Enegic Monitor, Enegic One och Enegic EVI?

Enegic Monitor

Enegic Monitor.png Enegic Monitor är en dynamisk lastbalanserare som läser av effekt- och energiförbrukningen i realtid per fas, vilket gör det möjligt att övervaka och effektstyra elförbrukare som laddboxar.

Enheten passar i alla fastigheter oavsett ny eller gammal elmätare och kopplas direkt in på fastighetens faser via strömsensorer (medföljer 16mm eller 36mm) och strömsätts antingen via medföljande USB-laddare alternativt via strömadapter DIN med plintsladd som köps separat.

För att effektivt mäta strömmen i både små och stora anläggningar finns flera alternativa strömsensorer tillgängliga. Dessa sensorer erbjuder olika diametrar för öglan, nämligen 16mm, 36mm och 100mm. Samtliga tre storlekar är tillgängliga med ett normalt strömområde på 0-900A. De två större sensorerna, 36mm och 100mm, erbjuder också en högströmsvariant med ett strömområde på 0-2,5kA. Högströmsvarianten köps separat.

Sensorer.png

I paketet ingår:

 • 1x Energimonitor Mätenhet
 • 3x Strömsensorer, lågström 16mm eller 36mm
 • 1x USB-laddare
 • 1x Karborreband
 • 1x Manual
 • 1x Licens

Enegic Monitor One

Enegic One.png Enegic Monitor One är en variant som förenklar installationen genom att ansluta enheten direkt till den smarta elmätarens P1-port/RJ12. Observera att du inte kan installera enheten med strömtraforingar. Just nu finns inte stöd för HAN-port/RJ45. Enheten strömsätts via de flesta smarta elmätarna men det kan finnas undantag beroende på fabrikat och modell. Om enheten inte får tillräckligt med ström kan den strömsättas via tillbehören USB-adapter med plintsladd eller separat strömadapter DIN med plintsladd.

Strömadapter.png

Elmätare som är kompatibla är bland annat Aidon 6534, Kamstrup, Landis+Gyr E360, Sagencom T211, Sanxing S34U18, Sagencom T211, Aidon 6534, Sanxin S34U18. För vissa Kamstrupmätare krävs Kamstrup Omnipower HAN-modul för P1-RJ12. Observera att modulen inte släpper igenom ström, därför krävs antingen USB- eller strömadapter.

Kampstrup.png

Enegic EVI

Enegic EVI är en ny generell licens som förenklar installationsprocessen för alla installatörer. EVI finns för både Monitor och Monitor One. Med denna licens är alla laddboxintegrationer med Enegic öppna under en och samma licens. Du som är installatör kan enkelt välja vilken laddbox du vill konfigurera direkt i appen. Även om tidigare licenser för specifika laddboxar som Zaptec, Easee och Charge Amps fortsätter att fungera, erbjuder den nya generella licensen en mer smidig process, särskilt i miljöer med laddboxar från olika leverantörer.

Installatörens checklista

Kompatibilitet

Kontrollera alltid kompatibiliteten mellan Enegic och laddboxen du ska installera. Se till att det finns en integration mellan tillverkarna. Du kan se alla samarbeten nuvarande, nya och kommande integrationer här. Just nu finns det integrationer mellan laddboxtillverkare som Amina, Easee, Zaptec, Wallbox, Charge Amps, Autel, Nexblue. Även laddboxoperatörer som Monta, Clenergy EV samt betalningslösningar som Vourity.

Installationsförutsättningar

Börja med att bedöma vilken typ av Enegic du ska installera. Om kunden har en kompatibel smart elmätare rekommenderar vi att installera Monitor One. Då kopplar du enheten via RJ12-kontakt direkt in i elmätaren. Om det krävs extern strömförsörjning, installerar du enheten med USB-adapter med plintsladd eller separat strömadapter DIN med plintsladd.

Mätning av solproduktion

Solmätning enegic.png För fastigheter med egen solproduktion kan Enegic erbjuda tillgång till detaljerad information om fastighetens aktuella produktionskapacitet. Genom att ansluta en fjärde strömsensor för solcellsmätning vid L4, kan Enegic Monitor mäta effekten som genereras från solcellsanläggningen. Detta ger en klar och tydlig bild för kunden hur energiflödet fördelas mellan produktion och förbrukning i fastigheten.

Observera att Enegic Monitor inte fungerar korrekt i närvaro av ett batterisystem i solcellsanläggningen. Det är därför viktigt att undvika sådana konfigurationer för att säkerställa korrekt funktion. För vidare läsning om solproduktion och principskisser för installation kan du läsa mer här.

Skärmavbild 2023-12-18 kl. 14.51.45.png

Integrationsmetoder

Förstå skillnaden mellan Full integration och Light integration. Baserat på detta kan du erbjuda kunden utvalda funktioner tillsammans med leverantören som ni har valt.

 • Full integration – Enegic har möjlighet att använda API från laddboxen och på så sätt erbjuda schemalagd laddning och kontroll av spotpriser. Denna integration är mer fördelaktig då fler funktioner möjliggörs.
 • Light integration – Enegic skickar strömvärden från mätenheter till laddboxarnas moln för dynamisk lastbalansering. Denna integration har färre funktionsmöjligheter.

Funktioner

Förstå skillnader mellan olika funktioner som erbjuds till respektive laddbox eller operatör. Om du önskar se vilka funktioner som fungerar med respektive laddbox, hittar du dem här.

Dynamisk lastbalansering – Förmågan att använda så mycket ström som möjligt för laddning utan att överbelasta huvudsäkringen.

Offline-läge – Om systemet eller molnet för laddboxen går offline, kommer laddaren att återgå till ett säkert laddningsläge eller en offline-nivå.

OptiCharge – Smart laddning ladda din bil när elpriserna är så låga som möjligt.

Solmätning – Enegic har möjlighet att mäta den kraft som produceras av dina solpaneler. För denna funktion krävs Strömsensorer för solcellsmätning vilket monteras i Enegic monitor (ej One).

Solladdning – En funktion för att ladda din bil med din egenproducerade elektricitet från solpanelerna. Observera att laddning sker när export är 6A eller högre (kan variera beroende på bilmodell).

Flerpunktsmätning – Mät på flera punkter i en installation där du har flera elskåp och/eller olika säkringsnivåer.

Hierarkisk Lastbalansering – Med flerpunktsmätningen kan vi se till att alla nödvändiga säkringsnivåer skyddas, från huvudsäkringen hela vägen ner till där laddarna är anslutna. Detta säkerställer att alla säkringar skyddas och inte bara huvudsäkringen.

Installation och konfiguration i tre enkla steg

Om du vill komma igång med Enegic och dra nytta av dess energieffektivitet och bekvämlighet, följer här en enkel guide i tre steg:

1. Skapa kundkonto med Enegic app

Börja med att skapa eller logga in på ditt installatörskonto och skapa ett konto åt din kund. Detta steg är grundläggande för att kunna ansluta Enegic till kundens anläggning. Genom att följa detta steg säkerställer du att din kund har tillgång till de funktioner och fördelar som Enegic erbjuder.

2. Installera och konfigurera Enegic i kundens fastighet.

Efter att kundkontot har skapats är det dags att installera och konfigurera Enegic i kundens anläggning. Installationen kräver inte att du kopplar loss något i anläggningen. Du kan enkelt montera sensornerna runt de inkommande fasledarna för att mäta strömmen utan att behöva göra några komplicerade ingrepp i systemet. Med Monitor One kopplar du in mätraren i P1-RJ12 porten. Detta gör installationen smidig och bekväm för användarna.

Installation av enheten

Du kan se hela installationsvideon här eller följa stegen nedan.

 1. Anslut strömsensorerna runt fasledarna: a. Identifiera fasledarna (normalt L1 brun, L2 svart och L3 grå). b. Fäst strömsensorerna runt fasledarna och spänn dem säkert. c. Se till att alla sensorer är korrekt anslutna så att hela fastighetens förbrukning mäts.
 2. Dra kablarna från sensorerna ut från elskåpet.
 3. Anslut strömsensorerna till mätenheten: a. Öppna mätenheten och koppla in strömsensorerna i kopplingsplinten. b. Anslut L1 till 1, L2 till L2 och L3 till 3 ( L4 vid 4 om det används för solmätning). c. Koppla röda kablar till "+" och svarta kablar till "-".
 4. Strömförsörj enheten med en DIN- eller USB-adapter.
 5. Säkra kablarna med buntband och återmontera locket på enheten.
 6. Fäst enheten utanför elskåpet med medföljande karborreband.
 7. Strömförsörj enheten med strömadapter via DIN- eller USB-adapter.
 8. Stäng elskåpet.
 9. När enheten börjar blinka blått är den redo att konfigureras.

Konfiguration av laddbox

Konfigurationen kan se annorlunda ut beroende på fabrikat. I detta exempel använder vi Charge Amps. Klicka här för att se konfigurationen för olika fabrikat.

 1. Se till att en Monitor är installerad och konfigurerad för totalförbrukning.
 2. Driftsätt Charge Amps-laddboxen och koppla den till ett användarkonto hos Charge Amps.
 3. I Enegic-appen, gå till 'Inställningar' och 'Licenser', skanna QR-koden på integrationslicensen.
 4. Gå till 'Inställningar', 'Rapportörer' och lägg till Charge Amps som rapportör.
 5. Ange lämpligt namn för rapportören och generera serienummer och PIN.
 6. Mata in det genererade serienummer och PIN i Charge Amps Partner.
 7. Ange storlek på huvudsäkring.
 8. Kontrollera att rätt Enegic Monitorenhet är angiven som mätenhet för totalförbrukning. Tryck på Spara.

Att göra i Charge Amps-partnersida

 1. Skapa ett nytt Measurement Device under aktuell användare med det genererade serienummer och PIN från rapportören.
 2. Skapa en ny Load Balancer och koppla till aktuell användare. Lägg till Measurement Device och laddbox.
 3. När alla inställningar är gjorda kommer Measurement Device visas med status ACTIVE vilket indikerar att Charge Ampssystemet har börjat ta emot data från Enegicrapportören.

Nu är Enegic Monitor integrerad med Charge Amps.

3. Ge kunden information om det nya kontot

Slutligen, när Enegic är framgångsrikt installerat och konfigurerat, är det viktigt att informera kunden om att ett konto har skapats i deras namn. Du bör också överlämna användarnamnet till kunden så att de enkelt kan logga in och börja använda Enegic-appen för att övervaka och hantera sin energiförbrukning. Detta ger kunden kontroll över sin anläggning och gör det möjligt för dem att dra nytta av Enegics fördelar.

Genom att följa dessa tre steg kan du säkerställa en smidig installation och konfiguration av Enegic för dina kunder. Detta kommer inte bara att förbättra deras energieffektivitet utan också öka deras bekvämlighet och kontroll över sin anläggning.

FAQ - Vanliga Frågor

Vilka laddboxar är kompatibla med Enegic?

Du kan se alla samarbeten nuvarande, nya och kommande integrationer här. Just nu finns det integrationer mellan laddboxtillverkare som Amina, Easee, Zaptec, Wallbox, Charge Amps, Autel, Nexblue. Även laddboxoperatörer som Monta, Clenergy EV samt betalningslösningar som Vourity.

Hur hanterar Enegic strömavbrott?

Systemet skiftar automatiskt till ett säkert laddningsläge vid strömavbrott.

Kan Enegic användas med solpaneler?

Ja, Enegic har funktioner för både solmätning och solenergiladdning.

Vilka är fördelarna med Hierarkisk Lastbalansering?

Den skyddar alla säkringsnivåer i installationen, inte bara huvudsäkringen.

Hur uppdateras systemet?

Uppdateringar sker automatiskt via molnet, hållande systemet alltid up-to-date.

EFUEL

Om oss

© 2024 Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB