Loading...
Loading...

Enegic Strömsensorer för solcellsmätning

Enegic strömsensorer för solcellsmätning erbjuder detaljerad insikt i din fastighets solenergiproduktion genom en fjärde strömsensor vid L4, som mäter effekten från solcellsanläggningen tillsammans med Enegic Monitor. Detta ger en klar bild av energifördelningen mellan produktion och förbrukning.

  • Detaljerad Solenergimätning: Tillhandahåller exakt data om energiproduktion från solcellsanläggningen.
  • Översikt över Energifördelning: Visar hur energin fördelas mellan produktion och förbrukning.
  • En strömsensor per förpackning

Produkten passar med

Enegic Monitor – EVI generell licens

Enegic Monitor – EVI generell licens

SKU: E351-352

EFUEL

Om oss

© 2024 Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB