Loading...
Loading...
Bidrag laddstation företag och brf | EFUEL

Bidrag laddstation företag och brf | EFUEL

Allt fler elbilsförare innebär också fler laddningstillfällen och laddpunkter. Genom bidrag för laddstation för företag kan folk ladda bilen på jobbet.

Bidrag laddstation för företag

Att köra elbil ger en rad förmåner och fördelar, inte bara för miljön men också för föraren själv. Idag erbjuds både privatpersoner och företag statligt bidrag för installation av laddstation, något som förenklar för gemene man att ladda elbilen hemma, på boendeparkeringen hos brf:en och på arbetets parkering.

Många företag, bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar uppmuntras till att installera laddbox för de boende eller de anställda. Det blir bekvämare för alla som kör elbil privat men också för de medarbetare som har tjänstebil som måste laddas på arbetstid.

Bidrag för laddbox till företag – vad ligger det på och vad gäller?

Bidrag för laddstolpar för företag eller bostadsrättsföreningar motsvarar 50% av de kostnader som är berättigade till bidraget och avser ett engångsbelopp som dras av på fakturan vid installationen. Det kan dock vara bra att veta att varje laddpunkt såsom laddbox eller laddstolpe har ett maxbelopp om 15 000 kr om installationen avser icke publika laddstationer. Exempel är boendeparkering eller laddstationer som enbart är till för anställda på ett företag. För allmänna parkeringar gäller inte bidraget för laddstationer om 15 000 kr-taket. Bidraget innebär också vissa villkor som är viktiga att känna till:

Installationer efter den 15 juli 2019 Bidraget avser endast installationer påbörjade efter den 15 juli 2019 och inte innan dess. Det går att ansöka om bidraget efter det att installationen är avslutad, likaså om den inte är färdigställd ännu.

Ansökningsprocessen Du ansöker om det statliga bidraget av laddstation för företag på Naturvårdsverket. Du kan ansöka om det när som helst men senast 6 månader efter avslutad installation av laddstationen eller laddboxen. Är installationen inte påbörjad ännu och du får stödet beviljat har du 9 månader på dig att få klart installationen, sedan dras ansökan tillbaka och du måste ansöka på nytt. Ångrar ni er helt plötsligt och vill inte längre installera laddstationer måste ni själva dra tillbaka ansökan om statligt bidrag av laddbox för företag.

Processen är uppdelad på två etapper: -Ansökningen om bidraget -Utbetalning av bidraget

*OBS! Du har max tre månader på dig att begära utbetalning, efter det gäller inte bidraget längre. *

Ansök digitalt eller via blankett

När du ansöker om bidrag för laddstation företag kan du antingen göra det digitalt genom att ladda ned en digital blankett på Naturvårdsverket, eller manuellt via en blankett som du beställer. Det är samma uppgifter som behöver fyllas i såsom installationskostnad, begäran om utbetalning samt de uppgifter som gäller om du har försumbart stöd. I vissa fall kan anläggningsbeslut också vara aktuellt att lämna in om installationen sker på en samfällighetsförening.

Vilka kan ansöka om bidraget?

Alla typer av företag, organisationer eller bostadsrättsföreningar samt samfällighetsföreningar har rätt att ansöka om det statliga bidraget för laddbox för företag. Det är de som är anställda eller på något sätt har anknytning till företaget eller organisationen samt de boende i en bostadsrättsförening som har rätt att nyttja laddstationerna. Dock kan naturligtvis också besökare som kommer av en anledning ladda sina elbilar på parkeringen, men endast till viss del. Läs mer om bidraget på Naturvårdsverkets hemsida.

*OBS! Om du är privatperson kan du inte ansöka om bidraget, för dig gäller istället Grön teknik-avdraget som påminner om ROT-avdraget. *

Fördelen att installera laddbox som företag

Laddstationer på företag förenklar i mångt och mycket för alla anställda. Både de som kör till och från arbetet i sin egen bil men även för de som har tjänstebil. Att ladda elbil är betydligt billigare än att tanka en bensinbil men även när det gäller att ladda med el så vill man komma ner i pris så mycket som möjligt.

Om du installerar laddstationer med laddboxar eller laddstolpar på din företagsparkering kan både du och resten av dina medarbetare gynnas av bättre och billigare elbilsladdning. Man pluggar bara in laddaren i bilen under dagen och har en fulladdad bil när arbetsdagen är slut. Inga problem vid spontana möten eller vid extra långa arbetsdagar. Om du undrar om hur det går till med bidrag för laddstolpar som privatperson, kan du läsa mer här.

Viktigt att tänka på

När du installerar en laddbox hemma är det du som har det övergripande ansvaret. Laddningen går även genom ditt elbolag och du vet redan var det finns el i närheten. När du som företag installerar laddstation måste du ta hänsyn till fler faktorer. Dels måste du kontakta markägaren om det inte är du själv, för att kontrollera att du har rätt att installera en laddbox just på den tilltänkta platsen. Du måste även kolla med kommunen om du behöver bygglov. I de flesta fall behövs inte detta om det enbart gäller installation av laddboxar men ska du till exempel upprätta ett tak över parkeringen så kan det krävas.

Beställ marknadens bästa laddbox hos EFUEL

Vi på EFUEL hjälper moderna företag att installera laddstationer för de anställda. Vi har flera stora kunder och fortsätter hjälpa både små och stora företag i alla branscher att bli mer effektiva och miljövänliga genom att skaffa säker och snabb elbilsladdning. Vårt mål är att ge dig och ditt företag en helhetslösning som fungerar i det långa loppet. Kontakta oss så berättar vi mer!

Datum för publicering: 20 juni 2022


EFUEL

Om oss

© 2024 Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB