Loading...
Loading...
Uppdatering om Easees åtgärdsplan och nya produkter

Uppdatering om Easees åtgärdsplan och nya produkter

21 december 2023

EaseeElsäkerhetsverket

Vi vill dela viktig information gällande Easees nuvarande situation och hur den påverkar oss som distributör, er som återförsäljare samt era kunder.

Situationens inverkan

Sedan försäljningsstoppet av Easee Home och Easee Charge den 14 mars 2023, har marknaden präglats av osäkerhet och ovisshet. Denna ovisshet berodde på förvirring kring huruvida produkten var farlig eller inte. Det visade sig senare att detta grundade sig i bristfällig dokumentation snarare än en felaktig produkt. Inga incidenter ligger till grund för den införda försälningsförbudet och Elsäkerhetsverket anser heller inte att det finns någon risk för skada på personer eller ägodelar.

Easees åtgärder

Easee har aktivt arbetat för att rätta till dessa brister. De har samarbetat med EU ackrediterade testinstitut som TÜV Rheinland, samt med Nkom (Norska kommunikationsmyndigheten) för att säkerställa korrekt dokumentation och tester. Denna process har resulterat i den nya produkten Easee Charge Lite med fullständig och korrekt dokumentation.

Elsäkerhetsverkets krav

Enligt Elsäkerhetsverket måste Easee ha genomfört sina åtgärder senast i mars 2024 för att avhjälpa riskerna med redan monterade laddstationer. En kontinuerlig dialog pågår mellan Elsäkerhetsverket och Easee, och om åtgärderna inte anses tillräckliga kan ytterligare åtgärder föreläggas. Easee har skickat dokumentation som ska vara underlag till deras åtgärdsplan, vilket Elsäkerhetsverket nu arbetar med att gå igenom.

[Uppdaterad 16/2/2024] Se Elsäkerhetsverkets beslut i slutet av denna artikel.

Rättsprocess och överklagande

En rättsprocess pågår i Förvaltningsrätten kring överklagandet av försäljningsförbudet för Easee Charge och Home. Överklagandet gäller försäljningsförbudet i sin helhet, baserat på bristande överensstämmelsebedömning innan produktlansering. Easee har bett om att få förhandlingen i Förvaltningsrätten i Karlstad framflyttad till april, men oavsett detta måste åtgärdsplanen slutföras till mars 2024.

EFUELs perspektiv

Som distributör av Easee-produkter har vi, liksom ni och våra kunder, påverkats av denna situation. Trots detta fortsätter vi att upprätthålla en nära dialog med Easee. Vi är optimistiska inför framtiden, särskilt med tanke på det positiva mottagandet av och de fler än 12 500 enheter som sålts sedan lanseringen. Vi arbetar aktivt med att återkalla Easee Home och Easee Charge från våra kunders lager.

Framtida planer

Easee arbetar nu med Easee Charge Core, en ersättare till Easee Charge. Vi förväntar oss att denna nya produkt kommer att lanseras under första halvan av 2024 efter ytterligare tester och dokumentation tillsammans med testinstitut.

Slutord

Vi förstår att det är många kunder där ute som väntar på besked och på möjligheten att få bygga ut befintlig anläggning med fler laddare. Här kan vi bara be om mer tålamod för en process som tar tid, där vi alla inväntar mer besked, men som förhoppningsvis slutgiltigt kan lösa alla ovissheter.

Med det sagt är ni som kund till oss alltid välkomna att höra av er till oss om ni har några frågor. Vi uppskattar ert fortsatta samarbete och kommer att hålla er uppdaterade om fortsatta framsteg och utvecklingar.


Uppdatering 16 februari

Beslut 14 februari 2024: Elsäkerhetsverket har nu granskat den inskickade dokumentationen och bedömt att underlaget inte är tillräcklig för att eliminera elsäkerhetsbristerna.

Vi på EFUEL inväntar nu vidare besked och uttalande kring åtgärder från Easee och kommer hålla våra kunder uppdaterade. För att underlätta situationen och besvara eventuella frågor, förmedlar vi vidare en Q&A från Easee. 

Hur svarar ert företag på Elsäkerhetsverkets utfall? Svar: Det är tydligt att vi inte har levererat dokumentation enligt Elsäkerhetsverkets förväntningar. Vi arbetar för att ta itu med deras invändningar och förbereder oss också för rättssaken i april.

Var ni medvetna om dessa säkerhetsproblem innan Elsäkerhetsverkets kommunikation? Svar: Vi har varit medvetna om Elsäkerhetsverkets ståndpunkt sedan det ursprungliga beslutet de fattade som vi överklagade i mars förra året. Produkterna har från början designats och utvecklats med säkerheten i åtanke och de nödvändiga säkerhetsnivåerna har validerats av ackrediterade testhusrepresentanter och riskbedömningar.

Hur kommer denna situation att påverka kunder med installerad laddboxar? Svar: Våra kunders säkerhet förblir vår högsta prioritet. Vi försäkrar alla våra användare att de kan fortsätta att använda sina laddare säkert, med stöd av valideringar från ackrediterade testhus.

Vilken tidsplan ser ni för att lösa dessa problem? Svar: Vi är engagerade i att möta Elsäkerhetsverkets förväntningar och att snabbt ta itu med deras invändningar. Vi förbereder oss också för den kommande rättegången.

Kommer det att bli några återkallelser på grund av dessa säkerhetsproblem? Svar: Vi är fokuserade på rättegången för att ta itu med eventuella problem och säkerställa kundsäkerheten. Elsäkerhetsverket har angett att kunder kan fortsätta att ladda som vanligt.

Vilka är de ekonomiska konsekvenserna av att installera en extern RCD? Svar: Vårt huvudfokus är att säkerställa regelföljsamhet och säkerhet. Eventuella ekonomiska konsekvenser övervägs noggrant som en del av vår åtgärdsplan.

Är det nu farligt att använda en Easee-laddare? Svar: Nej, det är inte farligt. Kunder kan fortsätta att använda sina laddare som vanligt medan vi arbetar med att åtgärda de uppmärksammade problemen. Elsäkerhetsverket har inte infört något användningsförbud för Easee-laddare.

Kommer Easee att få mer tid att lösa dessa problem? Svar: Vår tidsplan är inriktad på den kommande rättegången i april, där vi siktar på att lägga fram vårt fall.

Hur kan användare försäkras om laddarens säkerhet? Svar: Användarsäkerheten är vår prioritet. Våra laddare har testats och bekräftats säkra av ackrediterade testhus, och vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att vi uppfyller Elsäkerhetsverkets förväntningar.

Varför godkänner inte ESV åtgärdsplanen om huvudproblemet huvudsakligen var dokumentation, som nu är på plats? Svar: Med respekt för den kommande rättegången önskar vi inte spekulera. Vi är engagerade i att säkerställa att våra produkter uppfyller alla säkerhetsstandarder och avser att ta itu med deras problem. Vår prioritet förblir säkerheten och tillförlitligheten hos våra produkter, för att säkerställa att de uppfyller de högsta standarderna.

EFUEL

Om oss

© 2024 Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB