Loading...
Loading...
Easee | Viktig information om åtgärdsplan

Easee | Viktig information om åtgärdsplan

8 mars 2024

ElsäkerhetsverketEasee

Vi vill uppmärksamma er på viktig information gällande Easee's åtgärdsplan för produkterna Easee Home och Easee Charge.

Följande meddelande kommer direkt från Easee och är av högsta vikt för både användare och installatörer. 

För mer detaljerad information och för att förstå bakgrunden till dessa åtgärder, rekommenderar vi er att läsa Elsäkerhetsverkets senaste uttalande gällande åtgärdsplanen. Ni kan hitta deras uttalande genom följande länk: Elsäkerhetsverkets Uttalande


Meddelande från Easee

Vi är glada att kunna dela med oss av en viktig uppdatering om vårt pågående arbete med att uppfylla Elsäkerhetsverkets förväntningar. Som en del av vår korrigeringsplan har vi inlett ett avgörande steg för att identifiera och nå ut till berörda kunder i Sverige. Vårt mål är att sammanställa en omfattande lista över kunder och deras kontaktuppgifter.

När de sista detaljerna är bekräftade kommer vi att distribuera ny produktmärkning, i form av ersättningsdekaler, tillgänglig för dig som äger en Easee Home / Charge laddare i Sverige.

Tillsammans med en användarvänlig guide om hur man applicerar dem på Easee Home- eller Easee Charge-produkter.

Den nya produktmärkningen fungerar som en referens till den omfattande och uppdaterade tekniska dokumentationen för Easee Home och Easee Charge.

Det är viktigt att notera att denna process enkelt kan slutföras av kunderna och inte kräver hjälp av en elektriker. Varje paket kommer att innehålla all nödvändig information och ett verktyg för att enkelt kunna ta bort frontkåpan.

För att effektivisera denna process uppmanar vi alla berörda kunder att registrera sig på vår webbplats genom att fylla i det medföljande formuläret.

Vi uppskattar ert tålamod och orubbliga stöd under den här tiden. Vi vill också tacka våra kunder för att de är en uppskattad och viktigt del av Easee-communityn.


För att underlätta situationen och besvara eventuella frågor, förmedlar vi vidare en Q&A från Easee. 

Jag har läst online eller sett en video på youtube som säger att Easee måste installera typ-A eller typ-B RCDs för alla kunder senast den 14 mars, och att Elsäkerhetsverket avvisade planen med ny produktmärkning. Varför startar Easee den här processen? Svar: Vi försöker fortfarande komma överens med Elsäkerhetsverket om åtgärdsplanen för Home and Charge. Men oavsett den processen vill vi erbjuda våra Easee Home- och Charge-kunder ersättningsdekaler som återspeglar den nya tekniska dokumentation som vi har arbetat med.

Produktmärkningen/ersättningsdekalerna fungerar som en referens till den dokumentationen och är också en del av det som Elsäkerhetsverket har påpekat att vi behöver rätta till. Det är viktigt att upprepa att våra laddare är säkra och att vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att lösa detta problem.

Hur kommer den här planen att se ut? Svar: Det första steget är att få en överblick över Home and Charge-kunder i Sverige som behöver den nya produktmärkningen. När vi har denna information kommer vi att skicka ut ersättningsdekaler och instruktioner.

När kommer jag att få mina ersättningsdekaler? Svar: Vi skickar ut ersättningsdekaler så snart vi har slutfört den tekniska dokumentationen som är relevant för Easee Home- och Easee Charge-produkterna. Så länge du har skickat in dina uppgifter via vårt formulär kommer vi att skicka den till dig så snart den är klar.

Kommer ni att vänta tills domstolsförhandlingen eller den rättsliga processen är avslutad innan jag får mer information? Vi kommer att tillhandahålla all relevant information så snart det är klart och officiellt.

Vad kommer att hända den 14 mars? Svar: Det pågår fortfarande diskussioner med Elsäkerhetsverket, vi vet inte i nuläget var vi kommer att befinna oss i processen vid det datumet.

Kommer ni att installera externa jordfelsbrytare på alla laddare? Svar: Vi måste avvakta en överenskommelse med Elsäkerhetsverket innan vi vet vad rättelseprocessen kommer att bestå av.

Kommer det att ske andra förändringar på laddaren? Svar: Vi måste vänta tills ett avtal har ingåtts med Elsäkerhetsverkett innan vi vet vad rättelseprocessen kommer att bestå av.

Länk till Elsäkerhetsverket om den 14 mars: https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/vi-arbetar-med/utredningar-och-analyser/laddboxprojekt/fragor-och-svar-privatpersoner/

EFUEL

Om oss

© 2024 Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB