Loading...
Loading...
Hur tåliga är laddstationer?

Hur tåliga är laddstationer?

De flesta laddstationer är IP54-klassade vilket innebär att de kan utsättas för snö, vind och vatten och ändå bibehålla full funktion. Stationerna är i regel även tåliga mot stötar och yttre påverkan. Men som med all teknisk utrustning kan skador uppkomma. Genom att skydda och markera upp laddstationerna minskas risken för skador.

Så skyddas laddstationen

Skydd för påkörning

Påkörningsskydd monteras precis framför laddstationen och skyddar vid påkörning. Det gäller både förare som kör för nära samt exempelvis snöröjningsfordon och andra väghållningsfordon.

Synlighet

Laddstationer som står på offentlig mark bör ha god belysning och i vissa fall även skyltning som påvisar var de står. Det resulterar i att de lättare hittas samtidigt som belysningen minskar risken att någon kör på dem av misstag.

För att öka synligheten går det att använda stolpar, lampor samt markeringsspray. Markeringssprayen används tillsammans med schabloner för att markera i marken att det är en parkering enbart för laddning av elbilar.

Skydd för väder och vind

En laddstation som är IP54-klassad kan utsättas för både vind och regn utan att dess funktion påverkas. Däremot finns det fördelar att ändå ha ett skydd kring laddaren. Det räcker med ett mindre väderskydd för att den som går ur bilen inte ska behöva bli blöt när laddaren ska anslutas.

Skyddet är därmed främst för användarvänlighet då det inte krävs utifrån funktion. Står laddstationen i ett garage eller under tak finns inte samma behov av väderskydd.

Det finns flera modeller av väderskydd som kan monteras direkt över en laddstolpe eller laddstation. Bland de mer avancerade finns väderskydd med inbyggd belysning och möjlighet till placering av reklam eller information på dess sidor.

Är laddning i 230V uttag ett alternativ?

Alla elbilar kan laddas via ett vanligt vägguttag (schukoladdning). I detta fall behövs alltså ingen laddningsstation/laddbox. Elsäkerhetsverket avråder däremot denna sorts laddning.

”Laddning i vanligt uttag ska bara användas som en tillfällig lösning när man inte har tillgång till något bättre”.

De rekommenderar att strömmen i detta fall sänks till 8 – 10 ampere och att laddning sker under översikt. Att välja 230 V uttag för att därmed undvika laddningsbox bör inte vara ett alternativ.

Vid laddning i hemmet hänvisar Elsäkerhetsverket till laddbox med Typ-2 don. Dessa klarar hög belastning och har flera säkerhetsfunktioner.

Vanliga frågor

Kan bilen laddas i en laddstation om det regnar?

Ja, laddningskontakter som används för laddning av elbilar har en säkerhetsfunktion som innebär att överföring av ström inte kan genomföras om kontakterna inte är helt sammankopplade och vatten därmed inte kan komma åt dem.

Vad händer om kontakten blir blöt innan jag kopplar in laddaren?

Om kontakterna har hunnit bli blöta innan de kopplas samman kommer laddning inte påbörjas. Det finns alltså inget farligt med att koppla in laddaren då säkerhetsspärren ser till att strömmen inte släpps på.

Finns det risk att laddkabel kan skadas?

Vid lång laddkabel kan denna ligga och skava mot asfalten eller betonggolvet i garaget och därmed sakta förslitas. Dessutom kan en snubbelrisk uppstå. Undvik sladdar på golvet.

Vad är skillnaden på Mode-1 och Mode-2?

Mode 1 var den första modellen av laddkabel, vilken idag nästan enbart används till elmopeder. Mode 2 var nästa steg och har betydligt större säkerhet. Detta genom att kabeln har en kontrollfunktion. Skulle det bli något fel i bilen, alternativt strömtillförseln så är det kabeln som kommer att gå sönder. Därmed skapas ett skydd både för bilen och hemmet.

Laddstationerna är alltså mycket hållbara och kan hantera alla väderlekar. Det är snarare mänskliga faktorer som kan skada utrustningen.

Datum för publicering: 21 juni 2022


EFUEL

Om oss

© 2024 Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB