Loading...
Loading...
Hur lång tid tar det att ladda en elbil?

Hur lång tid tar det att ladda en elbil?

Hur lång tid det tar att ladda elbilens batteri beror främst på hur laddningen sker, med bilens egna laddare eller med extern laddare? Om laddning sker i hemmet, där laddbox är rekommenderat, tar en normalladdning mellan 6 och 10 timmar. Snabbladdning kan användas som stödladdning och går betydligt snabbare.

Snabbladdning: Ladda vid laddstation. Tid 20 - 30 min

Semiladdning: Ladda på jobbet eller på hotellet. Tid 2 – 6 timmar

Normalladdning: Ladda hemma över natten. Tid 6 – 10 timmar

Bilens egna laddare

Laddaren i en elbil/laddhybrid kan till stor del liknas med batteriladdaren du använder till att ladda din sladdlösa skruvdragare med. Det är den som avgör hur snabbt du kan ladda din elbil, oavsett hur mycket ström laddboxen klarar av att leverera. Många laddhybrider klarar endast av 1-fas laddning, medan elbilar med större batterier brukar klara av 3-fasladdning. När du laddar med en snabbladdare med en egen, stark laddare, kopplar bilens inbyggda laddare förbi och snabbladdaren kan då leverera likström direkt till bilens batterier.

Snabbladdare

Med snabbladdare laddas batteriet på ca 20 - 30 minuter

Snabbladdare hanterar ofta mellan 50kW och 150 kW vilket innebär att bilens batteri kan laddas upp på ca 30 minuter. Dessa laddare hittas bland annat i stadskärnorna och förväntas användas under en kortare period. En av de allra mest effektiva snabbladdarna som finns är Tesla Supercharger som med 120 kW kan ladda ett 30kWh batteri på 30 minuter och 60 kWh batteri på 60 minuter. När snabbladdning genomförs används en extern laddare. På detta sätt kan bilen ta emot full laddning oavsett eventuella begränsningar på den inbyggda laddaren.

Vid laddning med snabbladdare sker detta generellt upp till 80% av batteriets fulla kapacitet. Detta bland annat utifrån att de första 80% av batteriet laddas upp betydligt snabbare än de sista 20%.

Det finns laddstationer som klarar av att ge 350 kW men det finns ännu inte några bilar som kan ta emot den nivån. När Mestmotor testade en 350 kW laddare med en uppdaterad Tesla Model 3 kunde bilen ta emot 194kW. Det innebar då en laddning på 20 minuter. Hade laddning istället skett på standardnivå, 50 kW, hade laddningen tagit ca en timme.

Semisnabba laddare

Med semisnabb laddare laddas batteriet på ca 2 – 6 timmar

Dessa laddstationer kan exempelvis hittas vid hotell och vägkrogar där besökarna förväntas vara några timmar. Laddning sker med ca 11 – 43 kW vilket sker med 3-fas.

När semisnabb laddning genomförs används den inbyggda laddaren i bilen. Därmed skapas en begränsning för hur fort laddningen kan ske utifrån laddarens nivåer. Även om laddstationen ger 22 kW så kan alltså detta begränsas av bilens egna laddare.

De flesta av de 8000 publika laddare som fanns i Sverige 2019 hade effekt på 22kW eller 50kW.

Normalladdare

Med normalladdare laddas batteriet på 6 – 10 timmar

Normal laddning, dvs den laddning som sker över natten i hemmet, sker med ca 2 - 11 kW. Detta sker säkrast och mest effektivt via laddstation/laddbox. Detta utifrån att de moderna boxarna har säkerhetsfunktioner som bryter strömmen vid överbelastning eller om inte koppling finns mellan laddare och bilen. När normalladdning genomförs används den inbyggda laddaren i bilen.

Laddtid vs räckvidd

Att enbart fokusera på laddningstiden på batteriet kan bli missvisande. Det blir mer tydligt att se på hur många mil som bilen kan köras efter en laddning på exempelvis en timme. En del tillverkare av elbilar, och dess batterier, visar därför antalet mil/h för olika slags laddningar.

Det blir även mer relevant och inte minst på en längre bilresa då laddning sker enbart för att kunna åka vidare till resans slutdestination. Frågan blir därmed inte hur länge laddning tar av hela batteriet utan hur länge laddning måste genomföras för att bilen ska kunna köras till nästa stopp/laddningsstation.

Vad avgör laddningstiden?

Batteriets kapacitet

Ett mindre batteri laddas av förklarliga skäl fullt snabbare än ett större batteri.

Laddstyrkan

Vid snabbladdning är laddstyrkan betydligt större än vid normalladdning. Snabbladdning bör däremot inte ske regelbundet då detta sliter betydligt mer på batteriet och därmed förkortar dess livslängd.

Begränsning i laddkabel och bilens laddare

Det är alltid laddningens ”svagaste länk” som skapar störst begränsning. Det spelar exempelvis ingen roll om laddning sker med hög laddstyrka om bilen eller laddkabeln inte kan ta emot denna nivå.

Datum för publicering: 21 juni 2022


EFUEL

Om oss

© 2024 Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB