Loading...
Loading...
Destinationsladdning gör resmålet attraktivare

Destinationsladdning gör resmålet attraktivare

Att slippa riskera att bli stående med bilen långt från närmaste laddstation är en rädsla som till och med fått ett eget namn, räckviddsångest. Att det finns ett väl utbyggt nät för laddning är således otroligt viktigt för att öka incitamentet och viljan hos den bilburna delen av befolkningen att gå över till elbil. Med ett väl utbyggt nät av laddstationer kommer allt fler att vilja skaffa elbil, och då kommer också priserna att sjunka snabbt och den totala övergången till elbilar i Sverige går snabbare.

De flesta som skaffar elbil ser också till att installera en laddstation hemma. Det är en förutsättning för att varje morgon ha en fulladdad bil med en räckvidd som räcker för att köra till och från jobbet till exempel. Men att även ha möjlighet att ladda på andra platser är så klart också viktigt, och det är här destinationsladdning kommer in.

En viktig pusselbit i elbilsrevolutionen

En destinationsladdare är en laddare som kan ladda med en effekt på upp till 22kW. Den gör det möjligt att ladda sin elbil vid ett stopp på några timmar, som till exempel vid ett lunchstopp eller vid ett besök på en stormarknad. Med destinationsladdare på sin parkering kan handlare, hotell- och restaurangägare locka kunder med möjlighet till laddning, och lockar på så sätt en köpstark kundgrupp att handla, äta eller bo hos dem.

Många kedjor, som bensinstationer, restauranger, varuhus och liknande, installerar fortlöpande destinationsladdare på sina handelsplatser, vilket gör att nätet av laddningsstationer ständigt växer och blir allt tätare. Fortfarande kan man dock, framför allt i de norra delarna av landet, få åka långt för att hitta en laddstation.

Inte alltid gratis

Vissa destinationsladdare är gratis att använda och får ses som en kundförmån för den som till exempel stannar och äter på en restaurang eller handlar i ett varuhus. Men det finns även destinationsladdare som ägs av företag hos vilka man kan köpa laddkort som man fyller på och betalar med.

Med två eller fler sådana tankkort kan man vara säker på att aldrig behöva ta sig särskilt långt för att hitta en laddstation när man kört långt och snart behöver ladda. I framtiden kommer vi dessutom med säkerhet att ha en enhetlig standard för betalning vid laddstationer som alla leverantörer kan ansluta sig till, så att kunderna slipper håller reda på flera olika kort och appar.

Installera laddstationer för destinationsladdning

Är du som företagare intresserad av att installera destinationsladdare för dina kunder? Kontakta oss så hjälper vi dig med hela projektet från planering till färdig installation. Vi erbjuder högkvalitativa destinationsladdare anpassade för det nordiska klimatet som kan användas för laddning av alla elbilar på marknaden.

Med destinationsladdare installerade på parkeringen gör du livet enklare för dina kunder, och gör även att många väljer att stanna vid just din restaurang eller ditt hotell när de är ute och reser. Många företagare vittnar om att destinationsladdare i många fall mångdubblat kundtillflödet och omsättningen sedan de installerats. Samtidigt blir du och ditt företag en bidragande faktor till en förändring som kommer att ge en grönare framtid.

Datum för publicering: 21 juni 2022


EFUEL

Om oss

© 2024 Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB