Standardinstallation | EFUEL

Standardinstallation av laddbox


Vi på EFUEL vill att det ska vara enkelt och tryggt att installera en laddbox till sin parkering. Därför har vi tillsammans med våra partners tagit fram en installation som täcker majoriteten av hushållen. Med ett brett nätverk av behöriga elektriker utför vi installationer i hela landet. För att ta del av erbjudandet behöver du äga fastigheten, alternativt har du ett godkännande från fastighetsägaren. 

Hur går det till?

 1. Efter genomfört köp av laddbox med installation på hemsidan fyller du i ett installationsformulär som du hittar i orderbekräftelsen. I formuläret fyller du i uppgifter om installationsplatsen och laddar upp bilder på laddpunkten, kabelväg och elcentral samt eventuella önskemål. Informationen skickas sedan till vår samarbetspartner i ert område som därefter kontaktar er inom 10 dagar för att boka installationsdatum. Leveranstid för installation är 3-5 veckor från köptillfälle, men kan även gå snabbare. Notera att ledtiden för installation kan komma att dröja något längre än vanligt under sommarmånaderna.

 2. På installationsdagen behöver du vara hemma för att gå igenom installationsplatsen, markera ut vart laddboxen ska sitta samt bekräfta eventuella extrakostnader som krävs för att genomföra installationen. Installatören utför därefter arbetet och genomför tester på laddboxen med avsett testverktyg.

 3. Nu kan du enkelt lägga till din laddbox i EFUEL appen via serienummer och pin-kod för att enkelt styra laddboxen. Extra kostnader som uppkom i samband med installationen fakturerar vi på EFUEL dig i efterhand med grönt ROT-avdrag.

Vad ingår?

Material

 • 10 meter kabel (16A 3-Fas)
 • Fästmaterial

Arbete

 • Kontroll av elcentral
 • Inkoppling av befintliga säkringar i elcentral Kabeldragning ovan mark eller via tomrör (50mm) med dragtråd om det finns nedgrävt
 • En håltagning i trä/gips/betong/tegel ingår
 • Montering
 • Driftsättning
 • Slutkontroll
 • Restid (restidskostnad är ej avdragsgillt)

Prislista

Standardinstallationen är utformad att passa majoriteten av hushållen och inte lägga på mer material och arbete än vad som krävs. Därför passar 10 meter kabel och 1 håltagning dom flesta hushållen för en komplett installation. Ibland krävs det dock t.ex. längre meter kabel, montering av nya säkringar eller en önskad uppsäkring. Därför har vi redan nu tagit fram en prislista där du kan uppskatta vad just din installation kommer hamna på i slutpirs. Dom vanligaste kostnaderna är markerade nedan.

Önskemål Pris Pris efter ROT
10 m tjockare kabel (3-Fas 32A)
750 kr extra i materialkostnad
375 kr i extra material kostnad
Uppsäkring. Inkluderar hårdvara och anmälan till lokalt elnätsbolag. Observera att en uppsäkring medför förhöjd kostnad av elnätsabonnemang. Rekommenderat 25A.
1 875 kr
939 kr
Montering av kabelskydd på vägg
439 kr / Meter 
220 kr / meter

 

Extra kostnader
Pris Pris efter ROT

Kabel (3-Fas 16A)

312 kr / meter

156 kr / meter

Kabel (3-Fas 32A)

375 kr / meter

188 kr / meter

Håltagning & genomföring i
gips, trä, tegel och betong

500 kr / håltagning

250 kr / håltagning

Montering av ny 3-fas 16A
automatsäkring i befintlig elcentral 

785 kr

393 kr

Montering av ny 3-fas 16A automatsäkring
i ny kapsling inklusive inkoppling i befintlig elcentral

1 405 kr

703 kr 

Avgift för ej avbokat besök av tekniker/installatör

2 875 kr

1 438 kr

 

Installationsdag

Innan installation

Innan installatören kommer behöver du se till att installationsplatsen och kabelvägen är fri från hinder. Du behöver veta vart du vill placera laddboxen och eventuella tillbehör som t.ex. kabelhållare. Om du är osäker på vart kabeln ska dras ifrån, hjälper installatören dig med det på plats. 

Under installation

Installatör kontrollerar installationsplatsen så att det överensstämmer med den beställning du har gjort och om detta innefattar standardinstallation. Om inte, stämmer installatören av tillkommande kostnader med dig som måste acceptera dessa för att installationen ska kunna fortsätta.

Installatör kontrollerar om det finns säkringar, plats i gruppcentral eller om det krävs ny standardenhet vid sidan om. Kontrollerar huvudsäkring och informerar vad det innebär att ladda en elbil med laddbox och att det kan innebära att en höjning av huvudsäkring kan vara nödvändig. Rekommendation 25A. Stämmer av att placering av laddbox är vid önskad plats och att kebelförläggningsväg är korrekt och att det eventuell krävs extra metrar.

Efter genomförd installation utför installatören följande kontroller och tester med avsett testverktyg:

 • Märkning av anläggningen enligt branschföreskrifterna.
 • Kontroll av isolationsmätning och jordningskontroll.
 • Kontroll att dioderna på laddaren som ska lysa när laddning pågår.
 • Installatör dokumenterar installation (laddbox & central).

Efter installation

Installatör har en genomgång med dig angående utförd installation. Manual med serienummer och PIN-kod överlämnas. Vid val av styrning kan valfri app laddas ned t.ex. EFUEL Appen. Extra kostnader som uppkom i samband med installationen fakturerar vi på EFUEL dig i efterhand med grönt ROT-avdrag. Om något inte skulle fungera med laddboxen eller appen är ni välkommen med ert ärende genom att kontakta oss.