Nya bidraget för laddboxar 2021 | ROT-avdrag för grön teknik – EFUEL

Nya bidraget för laddboxar 2021 | ROT-avdrag för grön teknik


Under 2020 har privatkunder kunnat ansöka om 50% av kostnaden i bidrag (max 10 000 kr) för att installera laddbox hemma. För att nyttja bidraget krävdes en ansökan till Naturvårdsverket där beloppet betalades ut efter genomförd installation.

För att underlätta klimatomställningen har regeringen beslutat att införa skatteavdrag, liknande ROT-avdraget, för privatpersoner som gör gröna investeringar. Detta innebär att med det nya avdraget blir det enklare att utföra investeringen, då subventionen sker direkt på fakturan. 

På EFUEL kan du ansöka om avdrag direkt från kassan när du väljer till standardinstallation till din valda laddbox.

Skattereduktion för grön teknik

Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med ROT och RUT. Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen (din utförare). Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket. Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år och ges sammanlagt för. 

Skattereduktion för grön teknik ges för:

 1. Installation av nätanslutet solcellssystem.
  Skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.
 2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi. Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
 3. Installation av laddningspunkt till elfordon.
  Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

ROT-avdrag kan endast utföras av samma företag som skickar faktura på material och installation. I de fall kunden själv köper in material från någon annan än det företag som utför installationen av grön teknik kan skattereduktion enbart medges för installationsarbetet. I denna situation medges alltså inte skattereduktion för materialkostnaden.

Övriga kostnader som utföraren har i samband med installationen ger inte rätt till skattereduktion. Företaget får inte bjuda dig på exempelvis restidskostnader. Om företaget inte tar betalt för resorna anser Skatteverket att de ingår i kostnaden för arbete och material, och kan då betala ut ett lägre belopp än den begärda skattereduktionen.

Kriterier

Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort. Installationen får enbart avse den aktuella bostaden och måste vara gjord i ditt eller din förälders hushåll och ska avse:

 • Småhus/ägarlägenhet som ägs av dig som begär skattereduktion. 
 • En lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av dig som begär skattereduktion.
 • En byggnad under uppförande som ägs av dig som begär skattereduktion och som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.
 • För att ge rätt till skattereduktion för grön teknik ska installationen vara både utförd och betalad tidigast 1 januari 2021.

Uppgifter som krävs för ansökan

Småhus

 • Personnummer.
 • Fastighetsbeteckning

Bostadsrättsförening

 • Personnummer
 • Bostadsrättsföreningens organisationsnummer och lägenhetsnummer (vanligen fyra siffror). 

Information om regler, fastighetsbeteckning och lägenhetsnummer hittar du på skatteverket.se

Köpa laddbox och installation

I de fall kunden själv köper in material från någon annan än det företag som utför installationen av grön teknik kan skattereduktion enbart medges för installationsarbetet. I denna situation medges alltså inte skattereduktion för materialkostnaden.