Loading...
Loading...
Nya installationsregler efter 9 maj: Så påverkas laddboxarna

Nya installationsregler efter 9 maj: Så påverkas laddboxarna

29 april 2024

Produktnyheter

Från och med den 9 maj 2024 träder nya installationskrav för RCD vid installation av laddstationer i kraft enligt SEK Handbok 444, utgåva 4. Förändringen påverkar flera laddstationer som för närvarande finns på marknaden.

Vi har sammanställt de viktigaste förändringarna som kommer att påverka de laddboxar som vi erbjuder. Observera att de nya kraven inte gäller för befintliga installationer. Alla rekommendationer och tekniska uppdateringar som beskrivs relaterat till specifika laddboxar baserat helt på tillverkarnas angivna åtgärder och rekommendationer. 

Val av jordfelsbrytare

Följande är taget från SEK Handbok 444:2023 utg 4 Val av jordfelsbrytare - 722.531.2.3.4 722.531.2.3.4.101

Jordfelsbrytare som skyddar varje inkopplingspunkt i enlighet med avsnitt 722.411.3.3 ska ha en likströmsimmunitet motsvarande minst typ A och ska ha en märkutlösningsström inte överstiger 30 mA. Där laddningsstationer för elfordon är utrustade med ett uttag eller anslutningsdon enligt SS-EN 62196-serien, ska åtgärder mot likströmsfelströmmar vidtas, förutom när sådant skydd redan finns inbyggt i laddningsstationen. Åtgärder för varje inkopplingspunkt ska bestå av antingen:

 • Jordfelsbrytare av typ B, eller
 • Jordfelsbrytare av typ A i kombination med en anordning för restströmsdetektering (RDC-DD) enligt IEC 62955, eller
 • Jordfelsbrytare av typ F i kombination med en anordning för restströmsdetektering (RDC-DD) enligt IEC 62955.

Jordfelsbrytare ska överensstämma med någon av följande standarder: SS-EN 61008-1, SS-EN 61009-1, SS-EN 60947-2 eller SS-EN 62423.

Påverkan på olika fabrikat

Charge Amps

Charge Amps Halo

För Charge Amps Halo innebär de nya installationskraven inga förändringar.

Charge Amps Halo har ett internt DC-skydd enligt kraven i EN IEC 61851-1 och vid installation krävs en extern RCD av typ A. Detta framgår i installationsmanualen.

Charge Amps Aura

Charge Amps har genomfört en uppdatering för Charge Amps Aura som innebär en förändring i produktsortimentet. Tidigare modeller ersätts av två nya modeller som har jordfelsbrytare Typ-B inbyggt. Modellerna är OCPP baserade och finns med- och utan 4G. Dom nya modellerna uppfyller de nya installationskraven som börjar gälla från och med 9 maj. Följande artiklar utgår men får installeras tills lagret är slut:

Charge Amps Aura Capi

 • Tillverkarens artikelnummer: 101010
 • EFUELs artikelnummer / SKU: E272

Charge Amps Aura 4G Capi

 • Tillverkarens artikelnummer: 101010-LTE
 • EFUELs artikelnummer / SKU: E288

Charge Amps Aura OCPP

 • Tillverkarens artikelnummer: 130909
 • EFUELs artikelnummer / SKU: E289

Charge Amps Aura 4G OCPP

 • Tillverkarens artikelnummer: 130908
 • EFUELs artikelnummer / SKU: E283

Ersätts med följande artiklar

Charge Amps Aura (RCD)

 • Lev.artikelnummer: 131502
 • EFUELs artikelnummer / SKU: E257

Charge Amps Aura 4G (RCD)

 • Lev.artikelnummer: 131503
 • EFUELs artikelnummer / SKU: E258

Charge Amps Dawn

För Charge Amps Dawn innebär de nya installationskraven inga förändringar. Charge Amps Dawn har en intern RCD typ B enligt kraven i EN IEC 61851-1.


Wallbox

För att uppfylla kraven vid installation av någon av Wallbox AC-laddare, ska skydden som ska ingå i installationen vara enligt något av följande alternativ:

 • En extern jordfelsbrytare typ B
 • En extern jordfelsbrytare typ EV

Wallbox Pulsar Max

Wallbox Pulsar Max kräver installation av en extern jordfelsbrytare typ B eller typ EV.

Wallbox Pulsar Pro

Wallbox Pulsar Pro kräver installation av en extern jordfelsbrytare typ B eller typ EV.

Wallbox Copper SB

Wallbox Copper SB utgår från sortiment men kan köpas som beställningsvara. Installation krävs då med en extern jordfelsbrytare typ B eller typ EV.

Wallbox Commander 2

Wallbox Commander 2 utgår från sortiment men kan köpas som beställningsvara. Installation krävs då med en extern jordfelsbrytare typ B eller typ EV.

Wallbox Commander 2S

Wallbox Commander 2S utgår från sortiment men kan köpas som beställningsvara. Installation krävs då med en extern jordfelsbrytare typ B eller typ EV.


go-e

go-e erbjuder två typer av laddstationer. Ena är go-e charger gemini flex, vilket är en portabel laddare. Den andra typen är go-e charger gemini, vilket är en fastmonterad laddpunkt. Med dom nya reglerna innebär detta en förändring i installationsåtgärder för respektive laddare. Installationsåtgärderna påverkas även av hur laddstationerna ska användas men även om en ansökan om grön teknik ska ske.

go-e Charger Gemini Flex (portabel laddare)

go-e Charger Gemini Flex och go-e Charger Gemini Flex 2.0 ska installeras med jordfelsbrytare typ-A om den ska användas som en portabel laddare. Vid detta ändamål uppfylls ej kraven för grön teknik.

Om den portabla laddaren däremot ska användas som en fast installerad laddpunkt och ansökas med grön teknik, behöver den installeras med en jordfelsbrytare typ-B. Detta motiverar ändamålet med att den ska vara fastinstallerad och därmed godkänt för grön teknik.

Observera att det finns dock ingen skyldighet att ha jordfelsbrytare typ B för portabla laddare. Den nya normen har ingen ny inverkan på den portabla laddaren och innebär, generellt sett, inte bara för Sverige, ...

 • att denna portabla laddare inte är lämplig som ett stationärt system,
 • att denna portabla laddare endast representerar en ökad skyddsnivå,
 • att denna portabla laddare redan upptäcker och skyddar mot direkta restströmmar (6mA) tack vare sin design i enlighet med IEC 62752.

go-e Charger Gemini (fast laddare)

go-e Charger Gemini kräver installation av en extern jordfelsbrytare typ-B.


Easee

Easee Charge Lite

Enligt tillverkaren uppfyller Easee Charge Lite kraven som börjar gälla från och med 9 maj och installeras enligt installationsmanual som tidigare. Easee Charge Lite uppfyller standard enligt den internationella installationsstandarden, varav handbok 444 utgåva 4, är en driekt översättning.

Uppdatering 8 maj 2024

Easee uppdaterar EU-försäkran för Charge Lite 08.05.2024

Det är inte nödvändigt med typ B-skydd för att följa den ”nya” SEK 444.

Easee undertecknade idag en uppdaterad EU-försäkran om överensstämmelse för laddboxen Charge Lite. I den nya versionen deklareras det att DC-detektionen (RDC-DD) är i överensstämmelse med IEC 62955:2018.

För elektriker innebär detta att man fortfarande är i enlighet med SEK 444 om man installerar Charge Lite med RCD typ A, även efter att standardändringarna träder i kraft den 9 maj 2024.

Tillsammans med den nya EU-försäkran om överensstämmelse har också en funktionsbeskrivning för RDC-DD-hårdvaran i Charge Lite utarbetats. Denna är framtagen i samarbete med Rejlers.

Klicka på länkarna nedan för att hämta den uppdaterade EU-försäkran om överensstämmelse och funktionsbeskrivningen.

EU-försäkran om överensstämmelse

RDC-DD funktionsbeskrivning

Easee Charge Core

Produkten har ännu inte lanserats men kommer att lanseras i enlighet med handbok 444 utgåva 4. Mer och detaljerad information kommer vid produktlansering.


Zaptec

Zaptec Go

Zaptec Go uppfyller kraven som börjar gälla från och med 9 maj och installeras enligt installationsmanual.

Zaptec Pro

Zaptec Pro uppfyller kraven som börjar gälla från och med 9 maj och installeras enligt installationsmanual.


DEFA

DEFA Power

DEFA Power uppfyller kraven som börjar gälla från och med 9 maj och installeras enligt installationsmanual.


Amina

Amina S

Amina S uppfyller kraven som börjar gälla från och med 9 maj och installeras enligt installationsmanual.


Futurehome

Futurehome Charge

Futurehome Charge uppfyller kraven som börjar gälla från och med 9 maj och installeras enligt installationsmanual.


Nexblue

Nexblue Edge

Nexblue Edge uppfyller kraven som börjar gälla från och med 9 maj och installeras enligt installationsmanual.

EFUEL

Om oss

© 2024 Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB