Standardinstallation av laddbox

Standardinstallation av laddbox

Vi på EFUEL vill att det ska vara enkelt och tryggt att installera en laddbox till sin parkering. Därför har vi tillsammans med våra partners tagit fram en installation som täcker majoriteten av hushållen. Med ett brett nätverk av behöriga elektriker utför vi installationer i hela landet. För att ta del av erbjudandet behöver du äga fastigheten, alternativt har du ett godkännande från fastighetsägaren.

Hur går det till?

Efter genomfört köp av laddbox med installation på hemsidan fyller du i ett installationsformulär som du hittar i orderbekräftelsen. I formuläret fyller du i uppgifter om installationsplatsen och laddar upp bilder på laddpunkten, kabelväg och elcentral samt eventuella önskemål. Informationen skickas sedan till vår samarbetspartner i ert område som därefter kontaktar er inom 10 dagar för att boka installationsdatum. Leveranstid för installation är 3-5 veckor från köptillfälle, men kan även gå snabbare. Notera att ledtiden för installation kan komma att dröja något längre än vanligt under sommarmånaderna.

På installationsdagen behöver du vara hemma för att gå igenom installationsplatsen, markera ut vart laddboxen ska sitta samt bekräfta eventuella extrakostnader som krävs för att genomföra installationen. Installatören utför därefter arbetet och genomför tester på laddboxen med avsett testverktyg.

Nu kan du enkelt lägga till din laddbox i EFUEL appen via serienummer och pin-kod för att enkelt styra laddboxen. Extra kostnader som uppkom i samband med installationen fakturerar vi på EFUEL dig i efterhand med grönt ROT-avdrag.

Vad ingår?

Material

10 meter kabel (16A 3-Fas) Fästmaterial

Arbete

Kontroll av elcentral

Inkoppling av befintliga säkringar i elcentral Kabeldragning ovan mark eller via tomrör (50mm) med dragtråd om det finns nedgrävt

En håltagning i trä/gips/betong/tegel ingår

Montering

Driftsättning

Slutkontroll

Restid, ingår upp till 50 km enkel väg (restidskostnad är ej avdragsgillt)

Prislista

Standardinstallationen är utformad att passa majoriteten av hushållen och inte lägga på mer material och arbete än vad som krävs. Därför passar 10 meter kabel och 1 håltagning dom flesta hushållen för en komplett installation. Ibland krävs det dock t.ex. längre meter kabel, montering av nya säkringar eller en önskad uppsäkring. Därför har vi redan nu tagit fram en prislista där du kan uppskatta vad just din installation kommer hamna på i slutpirs. Dom vanligaste kostnaderna är markerade nedan.

Eventuella extraarbeten (pris inkl. moms):

AktivitetPris innan Grön TeknikPris efter Grön Teknik
Installation om 10m 5G6 kabel (3-Fas 32A)750 kr extra i materialkostnad375 kr i extra material kostnad
Uppsäkring 16-25A1 600 kr800 kr
Kabel 5G2,5 per meter inkl. förläggning (3-Fas 16A)250 kr125 kr
Kabel 5G6 per meter inkl. förläggning (3-Fas 32A)300 kr150 kr
Håltagning betongvägg max 20mm (<20mm faktureras x2)450 kr per hål225 kr
Håltagning i trä/gips/lättbetong/leca/tegel423 kr per hål211,5 kr
Markförläggning av kabel i befintligt rör som har dragtråd*29 kr per meter14,5 kr
Kapsling (inomhus 4 modulers) för tillkommande inkluderad säkring för laddbox (dvärgbrytare)1 188 kr styck594 kr
Kapsling (utomhus/större än 4 modulers) för tillkommande inkluderad säkring för laddbox (dvärgbrytare)1 688 kr styck844 kr
Kabelskydd metall på vägg199 kr per meter99,5 kr
Extra arbetstimme (övrigt tillkommande arbete)700 kr / h350 kr / h
Extra milersättning20 kr / mil20 kr / mil
Avgift för ej avbokat besök av tekniker/installatör2 875 kr2 875 kr

Alla priser för tillägg är inklusive moms. Tilläggen faktureras efter utförd installation enligt prislistan ovan. Specificera vad och antal.

*Markrör ska vara tomt och godkänt för elkabel.

Installationsdag

Innan installation

Innan installatören kommer behöver du se till att installationsplatsen och kabelvägen är fri från hinder. Du behöver veta vart du vill placera laddboxen och eventuella tillbehör som t.ex. kabelhållare. Om du är osäker på vart kabeln ska dras ifrån, hjälper installatören dig med det på plats.

Under installation

Installatör kontrollerar installationsplatsen så att det överensstämmer med den beställning du har gjort och om detta innefattar standardinstallation. Om inte, stämmer installatören av tillkommande kostnader med dig som måste acceptera dessa för att installationen ska kunna fortsätta.

Installatör kontrollerar om det finns säkringar, plats i gruppcentral eller om det krävs ny standardenhet vid sidan om. Kontrollerar huvudsäkring och informerar vad det innebär att ladda en elbil med laddbox och att det kan innebära att en höjning av huvudsäkring kan vara nödvändig. Rekommendation 25A. Stämmer av att placering av laddbox är vid önskad plats och att kebelförläggningsväg är korrekt och att det eventuell krävs extra metrar.

Efter genomförd installation utför installatören följande kontroller och tester med avsett testverktyg:

Märkning av anläggningen enligt branschföreskrifterna.

Kontroll av isolationsmätning och jordningskontroll.

Kontroll att dioderna på laddaren som ska lysa när laddning pågår.

Installatör dokumenterar installation (laddbox & central).

Efter installation

Installatör har en genomgång med dig angående utförd installation. Manual med serienummer och PIN-kod överlämnas. Vid val av styrning kan valfri app laddas ned t.ex. EFUEL Appen. Extra kostnader som uppkom i samband med installationen fakturerar vi på EFUEL dig i efterhand med grönt ROT-avdrag. Om något inte skulle fungera med laddboxen eller appen är ni välkommen med ert ärende genom att kontakta oss.