Loading...
Loading...

Frågor gällande Elsäkerhetsverkets försäljningsförbud av Easee Home/Charge

Frågor och svar

 • Elsäkerhetsverket har gjort bedömningen att Easee Home/Charge inte uppfyller kraven på jordfelsbrytaresom laddboxen är deklarerad för. Myndigheter menar att Easees elektroniska jordfelsbrytare riskerar att inte lösa ut när och som den ska.

 • Elsäkerhetsverket har infört ett omedelbart försäljningsförbud för Easee-laddare. Det innebär att försäljningen av Easee-laddare tillfälligt upphör i Sverige.

  För dig som har en Easee-laddare installerad kommer detta försäljningsförbud inte att påverka dig. Elsäkerhetsverket har i sin slutrapport markerat att Easees laddare inte utgör ett hot mot människor eller egendom.

  Produkterna kommer att fortsätta att uppdateras – appen, molnlösningen och uppkopplingen kommer att fungera precis som tidigare.

 • Elsäkerhetsverkets nuvarande bedömning är att du kan fortsätta att använda produkten, men iaktta viss försiktighet tills den är åtgärdad av tillverkaren (Easee AS). Därför har myndigheten heller inte infört användningsförbud, vilket skulle innebära att tillverkaren tvingas återta produkten.

  ''Elsäkerhetsverkets granskning har dock inte visat att bristerna leder till omedelbar personskada eller sakskada, på ett sådant sätt att ett försäljningsförbud med återkallelse från konsument är motiverat.''

 • Innebörden av Elsäkerhetsverkets beslut är att Easee ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att eliminera de risker som beskrivs i Elsäkerhetsverkets rapport för de redan levererade installationerna.

  Vi inväntar besked från Easee på vad för typ av åtgärd som kommer ske.

 • Easee kommer att fortsätta leverera samma tekniska support och uppdateringar till sina laddare, molntjänst och operativsystem på alla marknader. De kommer att öka antalet av tillgänglig teknisk supportpersonal för att hjälpa och stödja kunder så mycket som möjligt.

 • Easee kommer att fortsätta att underhålla och uppdatera sina produkter och system för att leverera till sina kunder – oavsett var de befinner sig.

 • Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud på laddboxarna Easee Home och Easee Charge, vilket innebär att Easee ska återta icke installerade laddboxar.

  Easee hänvisar till att invänta med returer tills att handläggningen av inhibitionen är klarlagt. Easee räknar med att detta beslutas vecka 13. Beroende på utfallet kommer Easee att förbereda en process för hantering av returer i Sverige.

 • Elsäkerhetsverkets nuvarande bedömning är att du kan fortsätta att använda produkten, men iaktta viss försiktighet tills den är åtgärdad av tillverkaren Easee.

  Innebörden av beslutet gäller att Easee ska vidta lämpliga åtgärder för att eliminera de risker som beskrivs i Elsäkerhetsverkets rapport för redan utförda installationer.

  Du behöver därför invänta Easees åtgärdsprogram.

 • Elsäkerhetsverket menar att man bör vara uppmärksam på om laddboxen börjar ryka, blir för varm eller liknande.

 • Elsäkerhetsverket syftar till vad som kan hända om en laddbox inte har en fungerande jordfelsbrytare. I detta fall har tillverkaren använt en elektronisk lösning av jordfelsbrytare istället för en elektromekanisk, vilket Elsäkerhetsverket menar på att det finns en risk att de inte alltid löser ut. Det finns dock inga kända incidenter kring detta, därför har produkten heller inte fått användningsförbud.

 • Enligt flera försäkringsbolag gäller försäkringar som vanligt då laddboxen inte har fått något försäljningsförbud. Kontakta ditt försäkringsbolag om vad som gäller för just din försäkring.

  T.ex. Länsförsäkringar: https://www.lansforsakringar.se/dalarna/privat/om-oss/press-media/nyheter/432283/

 • Liknande produkter som vi rekommenderar är Wallbox Pulsar Max, Pulsar Plus och Copper SB.

EFUEL

Om oss

© 2023 Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB