Loading...
Loading...
Räckviddsångest drabbar främst de som inte har elbil

Räckviddsångest drabbar främst de som inte har elbil

Räckviddsångest är en term som brukar användas för att beskriva en av de vanligaste anledningarna till att människor tvekar inför att köpa elbil, nämligen rädslan att batteriet ska bli urladdat långt från närmaste laddstation, och man ska bli stående på vägen med motorstopp. Uttrycket är hämtat från engelskan där det kallas range anxiety, och det är ganska symtomatiskt för denna brytningstid vi nu befinner oss i, där elbilar fortfarande känns nytt och obekant, och många undrar om de verkligen skulle klara sig helt utan bensin- eller dieselmotor.

Bidragande faktorer

Tidningar har skrivit mycket om räckviddsångest genom åren, eftersom räckvidden i elbilarnas barndom faktiskt var ett reellt problem. Batterierna var mindre effektiva än idag och de offentliga laddstationerna var färre. Den som inte planerade sin resa ordentligt kunde riskera att batteriet laddades ur innan de kommit fram till sin destination, och en faktor som också försvårade planerandet var den skillnad som fanns mellan bilarnas påstådda räckvidd och den sträcka det faktiskt tog innan batteriet laddades ur.

Sedan har det här med räckvidd och stora avstånd mellan laddstationerna blivit en sorts “sanning”, en myt som är svår att slå hål på, trots att det idag finns tusentals laddstationer över hela Sverige och elbilarnas räckvidd ofta ligger på uppemot fyrtio, femtio mil.

Räckvidd sällan ett problem i praktiken

Planering är dock fortfarande en viktigare faktor för en elbilsägare än för den som kan förlita sig på bensinstationer. Batteriernas räckvidd testas av tillverkarna i optimal väderlek och vid kontrollerad körning, och många faktorer kan göra att batteriet laddas ur tidigare än man räknat med, som AC på hög effekt, lång körning i högre hastighet än den tillåtna, användning av radio eller musikspelare och så vidare.

Men den som köper en elbil lär sig snart hur långt de kan köra, och var det finns laddstationer. Faktum är att bland elbilsägare är räckviddsångest numera enligt flera undersökningar ett ickeproblem. Numera finns det så gott om laddstationer utspridda i landet att det alltid går att planera en längre resa med goda marginaler. Med en ständigt växande infrastruktur för laddning kommer det i framtiden också att bli ännu enklare att hitta laddning, och fenomenet med räckviddsångest att ses som den barnsjukdom den faktiskt är.

Elbilsagare.jpeg

Veckoladdning ofta tillräckligt för elbilsägare

Känner du tvekan inför att skaffa elbil, och oroar dig för att den inte kommer att räcka till för din dagliga körning eller för längre resor? Det ska i ärlighetens namn sägas att din räckviddsångest faktiskt kan vara befogad, om du bor långt norrut i Sverige och du har mer än femton mil till jobbet. Då kan räckvidden hos en del elbilar vara otillräcklig för att ta dig fram och tillbaka till arbetet och en elbil är ännu inte rätt alternativ för dig.

Men för de flesta svenskar finns det gott om möjligheter till destinations- och snabbladdning i så gott som alla städer och tätorter, och det är sällan mer än ett par mil mellan laddstationerna. De flesta som äger elbil behöver inte ens ladda mer än en eller ett par gånger i veckan vid normal jobbpendling, handling och fritidsaktiviteter. För dem är räckviddsångest ett begrepp som verkligen har passerat sitt bäst före-datum.

Datum för publicering: 22 juni 2022


EFUEL

Om oss

© 2024 Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB