Loading...
Loading...
Nya bidraget för laddboxar 2021 | ROT-avdrag för grön teknik

Nya bidraget för laddboxar 2021 | ROT-avdrag för grön teknik

Under 2020 har privatkunder kunnat ansöka om 50% av kostnaden i bidrag (max 10 000 kr) för att installera laddbox hemma. För att nyttja bidraget krävdes en ansökan till Naturvårdsverket där beloppet betalades ut efter genomförd installation.

För att underlätta klimatomställningen har regeringen beslutat att införa skatteavdrag, liknande ROT-avdraget, för privatpersoner som gör gröna investeringar. Detta innebär att med det nya avdraget blir det enklare att utföra investeringen, då subventionen sker direkt på fakturan.

Skattereduktion för grön teknik

Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med ROT och RUT. Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen (din utförare). Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket. Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år. Installation av laddningspunkt till elfordon ges med 50% av kostnaden för arbete och material. Avdrag för laddbox kan endast utföras av samma företag som står som utförare av installationen och ansökan om ROT-avdraget.

Kriterier

Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort. Installationen får enbart avse den aktuella bostaden och måste vara gjord i ditt eller din förälders hushåll och ska avse:

Småhus/ägarlägenhet som ägs av dig som begär skattereduktion.

En lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av dig som begär skattereduktion.

En byggnad under uppförande som ägs av dig som begär skattereduktion och som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.

För att ge rätt till skattereduktion för grön teknik ska installationen vara både utförd och betalad tidigast 1 januari 2021.

Mer information om regler hittar du på Skatteverket.se Köpa laddbox och installation

I de fall kunden själv köper in material från någon annan än det företag som utför installationen av grön teknik kan skattereduktion enbart medges för installationsarbetet. I denna situation medges alltså inte skattereduktion för materialkostnaden.

På EFUEL kan du ansöka om avdrag direkt från utcheckningen när du väljer till standardinstallation till din valda laddbox.

Datum för publicering: 21 juni 2022


EFUEL

Om oss

© 2024 Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB