Loading...
Loading...
Installera laddstolpar i bostadsrättsföreningen

Installera laddstolpar i bostadsrättsföreningen

Elbilen är ingen ny uppfinning, och vi har länge läst och hört om hur laddningsbara bilar kommer att revolutionera motorbranschen och bidra till ett förbättrat klimat. Men fram till för några år sedan befann sig elbilsbranschen fortfarande i startblocken, och hade svårt att locka till sig den stora massan.

Anledningen till den tröga starten har varit att elbilar fortfarande varit alltför dyra för den genomsnittlige bilägaren. Bilarna har också haft en alltför liten räckvidd för konsumenternas smak. Det senare har till och med lett till ett nytt begrepp, räckviddsångest, som beskriver rädslan för att bli stående med ett tomt batteri långt från närmaste laddningsstation.

Bekvämt för medlemmarna att ha laddstolpe hemma

Men de senaste åren har marknaden tagit fart på allvar, och vi står nu på tröskeln till en elbilsrevolution. Denna omvälvning kommer att förändra sättet vi äger och handskas med våra bilar. Den allra tydligaste skillnaden blir förstås att vi inte längre kommer att behöva ta oss till en bensinstation varje gång vi behöver ”tanka” bilen. Det kan numera göras hemma i huset eller i bostadsrättsföreningen. Om det finns laddstolpar att ladda med vill säga.

Att installera laddstolpar i bostadsrättsföreningen kommer inom kort att anses lika självklart som att ha en tvättstuga. Allt fler kommer att byta till elbil, vilket till slut kommer att göra behovet av laddstolpar till varje parkeringsplats nödvändigt.

Kartlägg behoven

Vi brukar rekommendera att en brf som vill installera laddstolpar utgår från de befintliga behoven, men förbereder för att kunna skala upp i ett senare skede. Med vårt system för laddstolpar kan en grundläggande struktur för laddstolpar skapas, så att de som i nuläget behöver laddning får det, men att resterande parkeringsplatser förbereds. På så sätt blir kostnaderna för att installera fler laddstolpar betydligt mindre när de väl behövs, vilket de med säkerhet kommer att göra inom några år.

Börja därför med att kartlägga hur många i föreningen som redan äger, eller tror sig snart skaffa en elbil. Ta sedan kontakt med oss så hjälper vi er att designa ett system som passar er med tanke på fastighetens förutsättningar och behov i övrigt.

Elbilsparkering.jpeg

Hur gör man det rättvist?

En vanlig frågeställning är hur man gör systemet med laddstolpar rättvist, så att ingen behöver oroa sig för att man betalar grannens elförbrukning, och därmed i förlängningen dennes bilägande. Med vårt system är detta en ickefråga. Föreningen har hela tiden total översikt över varje medlems elförbrukning, och kan enkelt debitera de enskilda medlemmarna utifrån hur mycket el de använder. De grannar som inte äger någon elbil betalar givetvis ingenting.

Att installera laddstolpar i bostadsrättsföreningen blir dock en investering som kommer alla medlemmar till del, inte bara de som redan äger en elbil. I framtiden kommer laddstolpar att bli betydligt mer efterfrågade som bekvämlighet, och en bostadsrättsförening som kan erbjuda parkeringsplatser med laddstolpar kommer att bli mer attraktiv. Man ska därför se installeringen av laddstolpar i sin brf som en investering som kommer att vara bra för föreningen och medlemmarna på lång sikt.

Datum för publicering: 21 juni 2022


EFUEL

Om oss

© 2024 Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB