Loading...
Loading...
Hur länge håller ett batteri till en elbil?

Hur länge håller ett batteri till en elbil?

Ett nytt batteri till en elbil bör hålla i minst fem år. Ofta ingår en garantitid på 5 – 8 år vilket innebär att ett nytt batteri ingår inom garantin om det skulle sluta fungera inom denna tid.

Hur mycket tappar batteriet i kapacitet?

I Norge, där elbilar är betydligt vanligare än i Sverige, genomfördes en studie på taxibilar som rullat minst 20 000 mil. Batteriet på dessa bilar hade bara minskat sin kapacitet med 15 - 25 % utifrån batteriets ursprungliga effekt. Även om batteriet skulle utnyttjas ett flertal timmar per dag sker alltså inte någon stor minskning över tid.

En annan studie visar på ett liknande resultat. Det är telematikföretaget Geotab som samlat in information från 6300 elbilar runt om i världen och som totalt täcker 1,8 miljoner kördagar. Deras statistik visar att ett elbilsbatteri i genomsnitt tappar 2,3 % av dess totala kapacitet per år. Det innebär en kortare räckvidd men samtidigt sammanfattar Geotab att batteriets livslängd i de flesta fall kommer vara längre än fordonets livslängd.

Ett annat exempel är Nissan Leaf där Nissan beräknar den genomsnittliga livslängden på bilen till ca 10 år och dess batterier i 22 år. Ett resultat som de presenterade efter att ha analyserat 400 000 Leafs och dess batteriers kapacitet. Därmed behöver företaget även hitta en smidig lösning för att kunna återanvända batterierna.

Hur mycket batteriet tappar i kapacitet anges bero på batteriets kemi samt hur kylning och värmning påverkar degenerering. Det är exempelvis skillnad på vätskekylning och luftkylning.

I ett test ställdes Tesla Model S från 2015 mot Nissan Leaf från samma år. Skillnaden mellan dessa är att Tesla har vätskekylning medan det hos Nissan sker via luft. Teslans batteri tappade 2,3 % per år medan Nissan tappade 4,2 %. En effektiv kylning innebär därmed även en längre livslängd på batteriet.

Hur lång garanti ingår?

När den första modellen av batteridrivna Nissan Leaf lanserades lämnade biltillverkaren inte någon garanti på batteriet alls. Det ansågs uppenbarligen för riskfyllt med de batterier som tillverkades. Men efterhand att utvecklingen gått framåt har de börjat ge garanti på sina batterier. År 2013 gavs 5 års garanti, eller 10 000 mil, och 2016 var garantin uppe på 8 år och 16 000 mil.

Det bör även nämnas att biltillverkarna kan ge garanti med viss marginal till sin fördel. Anser de att batteriet kommer att hålla 8 år kanske de ger 5 år i garanti. Detta för att det inte ska uppstå för många garantiärenden.

Att ett bilmärke ger 8 års garanti innebär alltså enbart att garantin gäller så länge – batteriet kan hålla betydligt längre. Ett exempel är taxichauffören i Stockholm som kört 54 000 mil med sin Tesla utan att behövt byta batteri. Det innebär ca 13 varv runt jorden. Enligt taxichauffören har batteriet efter dessa mil enbart minskat kapaciteten med ca 15 %.

Idag ger Nissan garanti till 8 år samt 160 000 km på nya batterier. En garanti som gäller om kapaciteten på batteriet sjunker under 9 av 12 staplar på fordonets kapacitetsmätare.

Även Tesla ger 8 års garanti. Beroende på modell varierar antalet km som garantin gäller. Detta från 192 000 till 240 000 km.

Går det att byta ut delar på batteriet?

Ja, det är vanligt att batterierna tillverkas så att enbart vissa delar behöver bytas ut. Det ger lägre kostnader för tillverkarna vid garantiärende och enklare reparation för bilägaren. Enligt den norska studien, som hänvisas till tidigare i texten, visade det sig att enbart 0,1 % av alla eldrivna Nissanmodeller i Europa behövt byta ut hela batteriet via garantiärende.

Miljön påverkar

Miljön påverkar batteriets livslängd. I undersökningen av Geotab visade det sig att batterierna degenerar snabbast i varma/heta miljöer. Dessutom påverkas livslängden av antalet snabbladdningar. Faktorer som togs upp i studien som negativa för batteriets livslängd var:

  • Ålder
  • Höga temperaturer (Varma klimat påverkar batteriet negativt)
  • Användning av batteriet vid mycket låg eller mycket hög laddning
  • Laddningstyp (Snabbladdning sliter mer)

För att undvika detta har många tillverkare en spärr som innebär att enbart 80 % av batteriet laddas. Detta gäller inte minst snabbladdare. Detsamma gäller att ett batteri som anges ha 0 % i laddning i realitet har en viss laddning men där den inte kan utnyttjas. Detta för att batteriet aldrig ska bli helt tomt.

Hela undersökningen kan läsas här

Datum för publicering: 21 juni 2022


EFUEL

Om oss

© 2024 Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB