Loading...
Loading...
Frågor och svar om ärendet med Elsäkerhetsverket i Sverige / Slutkund

Frågor och svar om ärendet med Elsäkerhetsverket i Sverige / Slutkund

Pressmeddelande: Easee, Stavanger, Norge, 15 Mars 2023

Elsäkerhetsverket har infört säljförbud för Easee-laddare. Vad betyder det för mig? Elsäkerhetsverket har infört ett omedelbart försäljningsförbud för Easee-laddare. Det innebär att försäljningen av Easee-laddare tillfälligt upphör i Sverige.

Vi håller inte med om Elsäkerhetsverkets beslut och har dokumenterat detta grundligt – både tekniskt och juridiskt. Easee överklagar både det införda försäljningsförbudet och dess omedelbara verkan. Vi anser att det inte finns någon teknisk eller juridisk grund för att införa ett sådant förbud, och vi kommer att arbeta för att bli tillgängliga för försäljning snart igen.

För dig som har en Easee-laddare installerad kommer detta försäljningsförbud inte att påverka dig. Elsäkerhetsverket har i sin slutrapport markerat att våra laddare inte utgör ett hot mot människor eller egendom.

Vi tror att våra produkter är de säkraste på marknaden idag – och alla våra kunder kan ladda helt säkert. Säkerhet och innovation har varit huvudfokus på Easee sedan starten.

För dig som användare av våra produkter kommer ingenting att förändras. Produkterna kommer att fortsätta att uppdateras – appen, molnlösningen och uppkopplingen kommer att fungera precis som tidigare.

Vad är status nu och vad händer sedan mellan Easee och Elsäkerhetsverket? Vi har lämnat in en direkt överklagan mot försäljningsförbudet i Sverige. Vi anser att våra produkter är de säkraste på marknaden idag – och håller inte med om Elsäkerhetsverkets beslut. Vi förväntar oss att begäran om inhibition ska behandlas inom några dagar och att försäljningsförbudet upphör medan överklagandet behandlas.

Vi arbetar med att överklaga försäljningsförbudet och en begäran om inhibition mot dess omedelbara verkan. Vi är starkt oeniga med Elsäkerhetsverkets beslut – och har lämnat grundliga argument för detta. Vi anser att det inte finns någon teknisk eller juridisk grund för att införa ett sådant förbud. Vi förväntar oss att begäran om inhibition som kan ta bort det omedelbara försäljningsförbudet, kommer att övervägas inom kort.

Vi ser fram emot överklagandeprocessen, där vi återigen kommer att bevisa varför våra laddare är de säkraste på marknaden. Denna överklagandeprocess kan ta flera månader, men om begäran om inhibition accepteras blir det inget försäljningsförbud under tiden.

Anser Elsäkerhetsverket att Easees sedan tidigare installerade laddare som säkra och kommer det att bli en återkallelse? Elsäkerhetsverket har inte begärt någon återkallelse av några tidigare installerade Easee-laddare och bedömer därför inte att de är osäkra. Elsäkerhetsverket lyfter i sin rapport fram att det inte finns någon risk för skada på personer eller ägodelar. Alla våra befintliga kunder kan fortsätta ladda helt säkert. Säkerhet har alltid varit vårt huvudfokus på Easee, och vi skulle aldrig tillåta kunder att ladda med en osäker laddare.

Har denna process någon inverkan på verksamheten i Norge? All verksamhet i Norge kommer att fortsätta som vanligt. Beslutet berör endast Sverige och det kommer inga förändringar i verksamheten i Norge. Våra laddare finns tillgängliga och godkända för försäljning som vanligt.

Vad händer med supporten för mina Easee-produkter? Vi kommer att leverera samma tekniska support och uppdateringar till våra laddare, vår molntjänst och operativsystem på alla våra marknader. Vi kommer att öka antalet av tillgänglig teknisk supportpersonal för att hjälpa och stödja våra kunder så mycket som möjligt.

Vad händer härnäst med uppdateringar av mina Easee-produkter? Vi kommer att fortsätta att underhålla och uppdatera våra produkter och system för att leverera det absolut bästa till alla våra kunder – oavsett var de befinner sig.

Datum för publicering: 1 mars 2023


EFUEL

Om oss

© 2024 Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB