Loading...
Loading...
Webbinarium med DEFA Power

Webbinarium med DEFA Power

Vi har sen i höstas haft en nära dialog med DEFA och sedan tidigare smugit in delar av deras sortiment i form av laddkablar och kabelhållare i vår webbshop - men nu har vi äntligen fått möjligheten att lansera deras nya laddbox. Tillsammans med Martin Sahlgren och Manuel Santos höll vi den 31/3 ett webbinar där laddboxen DEFA Power presenterades. Efter presentationen öppnade vi upp för frågor och funderingar kopplade till boxen.

Kommer vi som installatör själva att kunna välja till exempel logga och supportnummer till displayen eller vem bestämmer hur skärmen ska se ut? Installatören kan i dagsläget inte utföra några ändringar. För att ändra uppgifter idag behöver man göra det via backend-systemet. Just nu kan enbart DEFA göra ändringar via sitt system Cloud Charge men framöver kommer även andra operatörer att kunna styra detta. Då kopplas Cloud Charge bort och operatören får då direktkoppling till laddboxen via OCPP.

När kommer DEFA med laddboxar för BRF? I första skede lanseras Power “Home”, vilket innebär att du enbart kan installera en laddbox med en lastbalanserare. I nästa steg lanseras Power “facility” vilket innebär att du kan vidarekoppla och använda samma matning från centralfördelning.

Power “Facility” väntas att lanseras sommar/höst i år.

Vad gör jag om kunden vill installera flera laddboxar hemma just nu? Du kan börja att installera en laddbox med en lastbalanserare. När “facility” laddboxen släpps så har den en bottenplatta med inbyggd säkring vilket möjliggör att du kan installera flera laddboxar på samma gruppledning. Vill du då utöka med ytterligare en laddbox kan du Installera den nya bottenplattan med inbyggd säkring först på slingan och placera den befintliga laddboxen längs ut på slingan.

Lastbalansering kommer att vara densamma. Alla ändringar som görs är via mjukvaruuppdateringar på den lastbalansering som finns i anläggningen.

Är det möjligt att beställa bakplattor innan facility lanserats? Det är inte klart än men DEFA vet om efterfrågan. De har en intern dialog och återkommer i framtiden om det blir aktuellt.

Varför lanserar DEFA inte båda laddboxarna samtidigt? DEFA har valt att släppa produkterna i flera steg. Först Power “Home” och i nästa steg möjliggöra att koppla flera laddboxar med varandra via Power “Facility”.

Det ligger väldigt mycket ingenjörstänk bakom det här och branschen granskar alla produkter som släpps. Därför är det väldigt viktigt att allt går rätt till gällande certifikat och tester från tredje part. Detta tar i sin tur väldigt lång tid. Beroende på certifieringskrav kan de behöva ändra vissa delar, vilket i sin tur kräver nya tester. Det är därför bättre att lansera produkterna något senare för att säkerhetsställa att alla krav och standarder uppfylls.

Vad för typ av lastbalansering finns det för respektive laddbox? Båda laddboxarna Home/Facility kommer inneha både last- och fasbalansering. För att balansera mot fastigheten krävs DEFA Balancer. Systemet klarar av max 4000A och läses av med strömsensorer.

Går det att lastbalansera mot huvudsäkring och gruppsäkring tillsammans? Ja, men med reservation till att detta inte är helt klart ännu. En exakt uppbyggnad om hur balanseringen fungerar återkommer DEFA med senare.

Finns det någon möjlighet att använda lastbalanserare som kopplas in på elmätarens HAN port? De har kollat på detta men fungerar inte just nu pga. olika kommunikationshastigheter. DEFA spår dock att de successivt kommer att hamna där framöver.

Kan man få längre kabel till laddboxen? Nej, just nu planerar de att enbart släppa Power “Home” och “Facility” med fast kabel på 6m. DEFA har dock en intern dialog om uttag, men inget är klart i dagsläget.

Går det att byta laddkabeln vid skada på den? Hur byter man en defekt enhet? Installatörer kommer inte att kunna byta laddkabeln. För att byta den behöver laddboxen bytas ut mot en ny. Bottenplattan kommer dock att vara kvar. Vid utbyte kommer ett beröringsskydd att monteras alternativt att den nya enheten sätts på plats direkt vid utbytet.

Hur ser DEFAs reklamationsrutiner ut? DEFA vill ha en laddbox som kräver minimal support. Därför är reklamationsrutiner något de kollar noggrant på just nu. Vid fel kommer det att tydligt visa rött på displayen. Tanken är att kunden kan skanna felkoden och få vidare direktiv t.ex. dra in och ut laddkabeln. Skulle slutkunden komma till vägs ände, kikar de på att det skapas en ticket per automatik som skickas till DEFA. DEFA tillgodoser därefter alla uppgifter som serienummer till t.ex. installatören.

Vid utbyte av laddbox, behöver man konfigurera om enheten eller sparas det i något minne? Just nu behöver du konfigurera om laddboxen via installatörsappen. Detta går på några minuter. De kikar dock på ett system med minne, men inget är klart just nu.

Vem bär kostnad för felsökning/installatören för reperation? Laddboxen kommer med produktgaranti 5 år. Är det ett fel som inkluderas i produktgarantin kommer det att gå via handelsvägen/återförsäljare som står för kostnaden. Vi på EFUEL hänvisar till våra försäljningsvillkor.

Klarar den av att ladda "smart" med till exempel solceller? D.v.s. att laddaren även kan ta hänsyn till effekten från solceller tillsammans med eco-mode. Teoretiskt sett ja, men DEFA har en dialog bland annat elsäkerhetsverket för att se över hur de bygger upp systemet på bästa sätt i och med att de involverar OCPP och ISO 15118. Detta inkluderar ett system som ska möjliggöra både V2G (vhiecle to grid) samt samspela med batterilagring och solceller. De hoppas på att ha klart en första sprängskiss på hur systemet kan vara uppbyggt till sommaren.

Hur är kompabilitet mellan olika OCPP-versioner, kan man koppla upp dessa med 2.0.1 med en back end-lösning som bara stödjer 1.6? I ett första läge är deras OCPP inte bakåtkompatibelt. Detta finns inte i dagsläget men branschen arbetar däremot mot nästa version så ladddboxen är väl förberedd för framtiden.

Vad heter installationsappen? Den heter Power Setup men det går inte att registrera sig just nu. Appen finns i både App Store och Google Play och förväntas att släppas i samband med lanseringen av Power Home i april/maj.

Är strömsensorerna öppningsbara? Ja, det finns klickfunktion på dom och i strömsensorn finns också pil för strömriktning.

Syns displayen bra i solljus? Displayen är ljuskänslig LED display och syns bra i solljus. Det går att ändra ljuset i appen.

Kommer boxen i fler färger? Det finns inga färgval just nu men kan komma framöver.

Hur säkerställer ni att kraven på jordfelsbrytare uppfylls när det gäller DEFA Power? Defa Power har inbyggd JFB med DC skydd [ RCD: 30 mA AC och 6 mA DC ] Vidare har DEFA i laddstationen ett mekaniskt skyddsrelä som bryter allpoligt och som sitter inbyggt på DEFA Powers kraftstyrningskort.

För övrigt så hänvisar DEFA Elinstallatörerna till Svensk Standard utgåva 3, kap 722 "Elinstallationsreglerna" gällande installation.

Har ni en mekanisk eller elektronisk brytare i DEFA Power? Vi har ett mekaniskt skyddsrelä i vår laddstation.

Uppfyller ni kravet på tre millimeters brytavstånd? Ja, vårt mekaniska skyddsrelä har ett brytavstånd på tre millimeter.

Finns en mekanisk sammankoppling av reläer för samtidig till- och frånkoppling i laddstationen? Ja, vårt mekaniska skyddsrelä sammankopplar samtliga strömledare för samtidig till- och frånkoppling.

Finns funktion för test av manuellt till- och frånslag av brytaren i DEFA Power? Ja, genom att sätta i och ur kontakten i din elbil så testas jordfelsbrytarfunktionen. Dessutom finns möjligheten att testa JFB i DEFA Powers användar app.

Hur indikeras jordfelsbrytarens position (hur vet användaren att jordfelsbrytaren har löst ut)? Om jordfelsbrytarfunktionen i laddstationen löses ut, uppmärksammas användaren om detta genom DEFA Powers display. Ramen på displayen blir röd och felkod visas.

På vilket sätt säkerställer ni att DEFA Power uppfyller krav för DC-skydd för läckströmmar över 6mA? DEFA Power har integrerat DC-skydd. Felströmmar identifieras genom sensorteknologi och vid läckströmmar aktiveras skyddsreläet som i sin tur löser ut JFB. Ramen på displayen blir röd och felkod visas.

Klarar DEFA Power kravet på överspänningsprovet på upp till 7 000V? Ja. Produkten är testad för att möta alla överspänningskrav för både för fas- och signalledare. Vi säkerställer detta genom tillbörligt separationsavstånd mellan högspännings- och klenspänningskompontenter.

Hur säkerställer ni att DEFA Power klarar kraven för IP-klass 55? Vi möter kraven för IP-klass 55, som handlar om skydd mot beröring, smutspartiklar och väta. Detta säkerställs genom optimering av produktens tätningskaraktäristik med omfattande testning.

Vilken märkning av produkten krävs och hur säkerställer ni att det inte blir några märkningsbrister? Produkten är CE-märkt samt uppfyller testkriterier enligt gällande standarder.

Datum för publicering: 4 april 2023

EFUEL

Om oss

© 2024 Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB