Vad kostar det att ladda en elbil?

Kostnaden för att ladda en elbil skiljer sig väldigt mycket beroende på var du laddar din elbil.

Vad-kostar-det-att-ladda-en-elbil.jpg

Om du har en laddare hemma är det väldigt kostnadseffektivt. I Sverige kostar elen ca. 1 kr/kWh. Det innebär att det kostar ungefär 45kr att ladda en "vanlig" elbil fullt. 

Om du har en laddare på din arbetsplats kan det skilja sig väldigt mycket, en del arbetsgivare erbjuder kostnadsfri laddning och en del tar betalt för det. Vanligast är att man tar en schablon avgift för parkering och att man debiteras självkostnadspris för elen. Vanligt är att man tar 300kr/mån extra för elbilsparkering.

Att ladda publikt är generellt sätt det dyraste sättet att ladda en elbil, aktörerna som sätter upp publika laddare väljer själva vad de vill ta betalt och brukar ligga på omkring 3kr/kWh.