Loading...
Loading...

Enegic Monitor – Wallbox

Har ersatts av Enegic Monitor – EVI generell licens

Enegic Monitor – Wallbox är en avancerad lösning för dynamisk effektstyrning av större elförbrukare, som laddboxar. Den ger realtidsavläsning av effekt- och energiförbrukning per fas. Övervaka och analysera den aktuella effekten i fritidshus, villa, BRF eller fastighetsbestånd med enkelhet.

Är kompatibel med alla typer av fastigheter oavsett elmätare, och ansluts direkt till elsystemets faser. Det är ett professionellt system för mätning och styrning av elförbrukare i fastigheten.

  • Mätning Solproduktion
  • Övervakning och styrning av elbilsladdning
  • Schema
  • Övervakning av din effektavgift
  • Flerpunktsmätning
  • Dynamisk lastbalansering

Produkten passar med

Wallbox Pulsar Pro (inkl. 8 års 4G)

Wallbox Pulsar Pro (inkl. 8 års 4G)

SKU: E338-339

Enegic Monitor – EVI generell licens

Enegic Monitor – EVI generell licens

SKU: E351-352

Wallbox Pulsar Max

Wallbox Pulsar Max

SKU: E265-268

Wallbox Commander 2

Wallbox Commander 2

SKU: E243-245

Enegic Strömadapter DIN med plintsladd

Enegic Strömadapter DIN med plintsladd

SKU: E310

EFUEL

Om oss

© 2023 Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB