Verklig hållbarhet för EFUEL är att göra det enkelt för människan att vara hållbar.
Vi förenklar steget från fossil-bil till att att köra plug-in/elbil. Tillsammans med våra samarbetspartner gör vi det enkelt att både köpa, använda och installera din laddbox intill din villa eller sommarstuga.

Sold out

Vad ingår i en Standard Installation?

Detta ingår i en standard installation:

 • Undersökning av din befintliga elinstallation.
 • Installationsalternativ:
  - 16A 1-Fas (3.7 kW)
  - 16A 3-Fas (11 kW)
  - 20A 3-Fas (14 kW)
  - 25A 3-Fas (17 kW)

  Alla installationer utfärdas av behörig elinstallatör.

 • kontroll att laddningen sker så säkert som möjligt.
 • Test av laddbox.
 • Tillgång till support.

Anpassad installation:

Eventuella anpassningar utöver standardinstallationen, faktureras enligt gällande prislista.
För mer information om standardinstallationen, skicka e-post till contact@efuel.se

 

Förutsättningar:

Standardinstallationen är framtagen för att täcka behovet hos majoriteten av villaägare som vill installera en laddbox hemma. För att ta del av erbjudandet om standardinstallation behöver nedanstående punkter vara uppfyllda:

 • Du äger bostaden/byggnaden där laddboxen kommer att installeras. Alternativt har du ett godkännande från fastighetsägaren.

 • Fastigheten där laddboxen ska installeras är korrekt ansluten till elnätet med tre faser och minst 20 A i huvudsäkring.

I standardinstallationen ingår upp till 10 meters kabeldragning mellan elcentralen och laddstationens placering. Det ingår endast kabeldragning ovan mark, krävs grävarbete får kunden själv åtgärda detta.

En håltagning i trä/gips/lättbetong/tegel ingår. Eventuella anpassningar som behövs för att genomföra installationen, faktureras dig som kund.

Du kan endast köpa till standardinstallationen för en laddbox inköpt hos oss på EFUEL.

 • Prislista
 • Specifikation
Arbete / Material Pris (Ink. Arbetstid)

Kabel (1-Fas 16A)

250 kr / Meter

Håltagning & genomföring i
gips, trä, tegel och lättbetong

690 kr / Håltagning

Håltagning & genomföring i betong

1080 kr / Håltagning

Montering av kabelskydd på vägg

350 kr / Meter

Montering av ny 3-fas 16A
automatsäkring i befintlig elcentral

625 kr

Montering av ny 3-fas 16A automatsäkring
i ny kapsling inklusive inkoppling i befintlig elcentral

1 125 kr

Markförläggning av kabel i befintligt rör.
Förutsätter att kunden innan installationen
har grävt ett dike samt lagt tomrör á 60mm med dragtråd

315 kr / Meter

Uppsäkring i samband med installationen.
(Inkluderar anmälan till lokalt elnätsbolag och hårdvara).
Observera att en uppsäkring medför förhöjd kostnad för elnätsabonnemang.)

1500 kr

Platsbesök/utredning

1500 kr

Avgift för ej avbokat besök av tekniker/installatör

2300 kr

Förutsättningar

• Du äger bostaden/byggnaden där laddboxen kommer att installeras. Alternativt har du ett godkännande från fastighetsägaren.

• Fastigheten där laddboxen ska installeras är korrekt ansluten till elnätet med tre faser och minst 20 A i huvudsäkring.

• Elanläggning uppfyller gällande krav.

• Jordmotstånd < 120 Ω

 

Inför installation

• Installatör kontrollerar central och övrigt så det överensstämmer med den beställning kunden har gjort och om detta innebär standardinstallation. - Om inte: Installatör stämmer av tillkommande kostnader med kund, som måste acceptera dessa för att installationen ska kunna fortsätta.

• Installatör kontrollerar att det finns plats i gruppcentral, eller om det krävs ny standardenhet vid sidan om. - Om inte: Installatör stämmer av tillkommande kostnader med kund, som måste acceptera dessa för att installationen ska kunna fortsätta.

• Installatör kontrollerar huvudsäkring och informerar vad det innebär med laddbox för elbil. Kan innebära att en höjning av mätarsäkring kan vara nödvändig.

• Installatör kontrollerar med kund att placering av laddbox och personskyddsbrytare är enligt önskemål.

• Installatör stämmer av kabelförläggningsväg med kund.

 

Efter installation

• Installatör utför märkning av anläggningen enligt branschföreskrifterna.

• Installatör kontrollerar före idrifttagning av utfört arbete. a. Isolationsmätning. b. Jordningskontroll. c. Funktionskontroll Personskyddsbrytare.

• Installatör kontrollerar att dioderna på laddaren som ska lysa när laddning pågår.

• Installatör kontrollerar laddboxen med avsett testverktyg.

• Installatör dokumenterar installation (laddbox & central).

• Installatör har en genomgång med kund angående utförd installation.

 

Övrigt

Installation genomförs under ett och samma besök från behörig installatör. I standardinstallationen ingår upp till 10 meters kabeldragning mellan elcentralen och laddstationens placering. En håltagning i trä/gips/lättbetong/tegel ingår. I standardinstallationen ingår endast kabeldragning ovan mark, krävs grävarbete får kunden själv åtgärda detta enligt prislista.


"