Prislista för tilläggstjänster utöver standardinstallation

Tillkommande kabelförlängning:
- (1 Fas 16A) 220kr/m.


Håltagning och väggenomföring i gips, trä, tegel och lättbetong:
- 680kr/st.


Håltagning och väggenomföring i betong:
- 1080kr/st.


Montering av kabelskydd på vägg:
- 340kr/m.


Montering av ny 3-fas 16A automatsäkring i befintlig elcentral:
- 610kr


Montering av ny 3-fas 16A automatsäkring i ny kapsling inklusive inkoppling i befintlig elcentral:
- 1080kr


Markförläggning av kabel i befintligt rör. Förutsätter att kunden innan installationen har grävt ett dike samt lagt tomrör á 60mm med dragtråd:
- 270kr/m.


Uppsäkring i samband med installation inklusive hårdvara samt anmälan till elnätsbolaget.
Obs! En större säkring medför ökade kostnader för elnätsabonnemanget:
- 1350krTimdebitering

Montör - 680kr/tim

Tekniker, vid fel orsakade av kund inkl. restid - 740kr/tim

Väntetid/extra arbete
faktureras per påbörjad halvtimme - 740kr/tim

Avgift för ej avbokat besök av tekniker/installatör - 2360kr