Standardinstallation


Detta ingår i en standardinstallation

 • Undersökning av din befintliga elinstallation.
 • Installationsalternativ:
  - 16A 1-Fas (3.7 kW)
  - 16A 3-Fas (11 kW)

  Alla installationer utfärdas av behörig elinstallatör.

 • kontroll att laddningen sker så säkert som möjligt.
 • Test av laddbox.
 • Tillgång till support.

Anpassad installation

Eventuella anpassningar utöver standardinstallationen, faktureras enligt gällande prislista.
För mer information om standardinstallationen, skicka e-post till contact@efuel.se 

Förutsättningar

Standardinstallationen är framtagen för att täcka behovet hos majoriteten av villaägare som vill installera en laddbox hemma. För att ta del av erbjudandet om standardinstallation behöver nedanstående punkter vara uppfyllda:
 • Du äger bostaden/byggnaden där laddboxen kommer att installeras. Alternativt har du ett godkännande från fastighetsägaren.

 • Fastigheten där laddboxen ska installeras är korrekt ansluten till elnätet med tre faser och minst 20 A i huvudsäkring.

I standardinstallationen ingår upp till 10 meters kabeldragning mellan elcentralen och laddstationens placering. Det ingår endast kabeldragning ovan mark, krävs grävarbete får kunden själv åtgärda detta.

En håltagning i trä/gips/lättbetong/tegel ingår. Eventuella anpassningar som behövs för att genomföra installationen, faktureras dig som kund.

Du kan endast köpa till standardinstallationen för en laddbox inköpt hos oss på EFUEL.

Prislista

Arbete / Material Pris (Ink. Arbetstid)

Kabel (1-Fas 16A)

250 kr / Meter

Håltagning & genomföring i
gips, trä, tegel och lättbetong

690 kr / Håltagning

Håltagning & genomföring i betong

1080 kr / Håltagning

Montering av kabelskydd på vägg

350 kr / Meter

Montering av ny 3-fas 16A
automatsäkring i befintlig elcentral

625 kr

Montering av ny 3-fas 16A automatsäkring
i ny kapsling inklusive inkoppling i befintlig elcentral

1 125 kr

Markförläggning av kabel i befintligt rör.
Förutsätter att kunden innan installationen
har grävt ett dike samt lagt tomrör á 60mm med dragtråd

315 kr / Meter

Uppsäkring i samband med installationen.
(Inkluderar anmälan till lokalt elnätsbolag och hårdvara).
Observera att en uppsäkring medför förhöjd kostnad för elnätsabonnemang.)

1500 kr

Platsbesök/utredning

1500 kr

Avgift för ej avbokat besök av tekniker/installatör

2300 kr

 

Specifikation

Förutsättningar

• Du äger bostaden/byggnaden där laddboxen kommer att installeras. Alternativt har du ett godkännande från fastighetsägaren.

• Fastigheten där laddboxen ska installeras är korrekt ansluten till elnätet med tre faser och minst 20 A i huvudsäkring.

• Elanläggning uppfyller gällande krav.

• Jordmotstånd < 120 Ω

 

Inför installation

• Installatör kontrollerar central och övrigt så det överensstämmer med den beställning kunden har gjort och om detta innebär standardinstallation. - Om inte: Installatör stämmer av tillkommande kostnader med kund, som måste acceptera dessa för att installationen ska kunna fortsätta.

• Installatör kontrollerar att det finns plats i gruppcentral, eller om det krävs ny standardenhet vid sidan om. - Om inte: Installatör stämmer av tillkommande kostnader med kund, som måste acceptera dessa för att installationen ska kunna fortsätta.

• Installatör kontrollerar huvudsäkring och informerar vad det innebär med laddbox för elbil. Kan innebära att en höjning av mätarsäkring kan vara nödvändig.

• Installatör kontrollerar med kund att placering av laddbox och personskyddsbrytare är enligt önskemål.

• Installatör stämmer av kabelförläggningsväg med kund.

Efter installation

• Installatör utför märkning av anläggningen enligt branschföreskrifterna.

• Installatör kontrollerar före idrifttagning av utfört arbete. a. Isolationsmätning. b. Jordningskontroll. c. Funktionskontroll Personskyddsbrytare.

• Installatör kontrollerar att dioderna på laddaren som ska lysa när laddning pågår.

• Installatör kontrollerar laddboxen med avsett testverktyg.

• Installatör dokumenterar installation (laddbox & central).

• Installatör har en genomgång med kund angående utförd installation.

 

Övrigt

Installation genomförs under ett och samma besök från behörig installatör. I standardinstallationen ingår upp till 10 meters kabeldragning mellan elcentralen och laddstationens placering. En håltagning i trä/gips/lättbetong/tegel ingår. I standardinstallationen ingår endast kabeldragning ovan mark, krävs grävarbete får kunden själv åtgärda detta enligt prislista.