Ladda hemma-stödet är tillbaka | Få ladda hemma bidrag – EFUEL

Ladda hemma stödet


Naturvårdsverkets ladda hemma-stöd för dig som installerar laddbox hemma

Nu går det återigen att ansöka om ladda hemma-stöd, meddelar Naturvårdsverket. Med ladda hemma-stödet kan du få ner kostnaderna för inköp och installation av din laddbox till hälften. Vi på Efuel är naturligtvis glada över detta eftersom våra laddboxar och installationer möter de krav som Naturvårdsverket ställer för att bevilja stödet.

Funderar du på att skaffa elbil och installera en laddbox hemma? Här går vi igenom allt du behöver veta för att kunna ansöka om ladda hemma-stöd under 2020.

 

Får fler att vilja skaffa elbil

Med ladda hemma-stödet blir tröskeln för att köpa elbil lägre, vilket går helt i linje med vår vision om att göra ägandet av elbil enklare och mer attraktivt för många. Hos oss är vi övertygade om att elbilsrevolutionen kommer att gå snabbare än vad många tror. Många människor vill köra mer miljövänligt, och får de chansen att kunna ladda sin bil bekvämt hemma till en lägre kostnad är det många som kommer att tänka om de närmaste åren.

Syftet med bidrag för laddstationer

Klimatklivet är ett investeringsstöd som syftar till att minska utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Insatsen är ett beslut som riksdagen har tagit och är en del utav statsbudgeten. Bidraget finns för flera målgrupper t.ex. privatpersoner, företag och flerbostadshus samt kommuner och stiftelser. 

Klimatklivets ladda hemma-stöd

Ladda hemma-stödet ger er som äger en fastighet och kör laddbara fordon en lägre tröskel till att investera i säker elbilsladdning. Passa på att få tillbaka 50% av kostnaderna för själva laddstationen, material och arbetskostnaden för att installera laddstationen. Som mest kan man få 10 000 kronor i bidrag per fastighet.

Hur mycket pengar finns det kvar av budgeten?

I början av året blev ladda hemma-stödet tilldelat 100 miljoner kronor för 2020. Av dessa finns 65 miljoner kvar just nu (29/4/2020). Det är först till kvarn som gäller! Kontakta Naturvårdsverket för att få information om hur mycket pengar som finns kvar i potten. Kundtjanst@naturvardsverket.se

Ansökan

Glöm inte spara alla kvitton och fakturor, det behövs när du ska ansöka om bidrag. Ansökan ska göras efter att laddboxen installerats, däremot senast sex månader efter att installationsarbetet har slutförts. Ansökan skall göras av den som äger och nyttjar laddstationen. Du ansöker enklast med BankID.

TILL ANSÖKAN 

Köp laddbox och installation hos oss

Den laddbox vi erbjuder för hemmaladdning, Easee Home, uppfyller alla krav för ladda hemma-stöd. Det är en av marknadens absolut bästa laddboxar, anpassad för vårt Nordiska klimat och kapabel att ladda på både 1- och 3-fas på den effekt som passar bäst för din bil och beroende på hur snabbt du vill ladda.

Om du vill tar vi hand om installationen och ser till att systemet optimeras för att ge dig bästa möjliga prestanda och säkerhet. Kostnaderna för laddbox och installation kan sedan sänkas till hälften genom att du ansöker om Ladda hemma-stöd för 2020.

Villkor för ladda hemma-stöd 2020

Du som vill ansöka om ladda hemma-stöd för inköp och installation av laddbox under 2020 behöver uppfylla vissa villkor:

 • Bidraget kan sökas av privatpersoner som äger en fastighet eller innehar en fastighet med nyttjanderätt. Ladda hemma-bidraget kan endast sökas av privatpersoner. Vill du till exempel installera en laddbox och dra av kostnaden på firman kan du inte samtidigt ansöka om ladda hemma-stöd. Det går ej att kombinera detta bidrag med ansökan om ROT för samma arbete.
 • Du måste själv stå som ägare till den fastighet där du vill installera laddboxen. Du kan alltså inte få stödet om du hyr huset, eller om någon släkting äger det. Då är det släktingen som måste ansöka om stödet.
 • Du får bidrag för hälften av den kombinerade kostnaden för laddboxen och installationen. Du måste alltid göra klart installationen innan du kan ansöka om bidraget, och maxbeloppet du kan få tillbaka är 10 000 kronor.
 • Du kan endast få stöd för en (1) laddpunkt per fastighet. Laddpunkten måste vara förberedd för elmätning på lämpligt sätt.
 • Laddboxen du installerar måste vara utrustad med uttag eller anslutningsdon för elfordon av typ 2, vilket är EU-standard (EN 62196-2). Alla laddboxar vi säljer på Efuel är av typ 2. Därför kan du vara säker på att du kan ansöka om ladda hemma-stödet när du köper och installerar en laddbox från oss på Efuel.
  • Varje år är det också en pott på en bestämd summa som betalas ut, så det gäller att vara ute i god tid för att ha störst chans att få bidraget. Det får inte heller ha gått mer än sex månader sedan installationen när du ansöker.

  Vill du ansöka om bidrag för BRF:n eller företaget? Läs vidare här:

   BIDRAG FÖR BRF 

   BIDRAG FÖR BOLAG