Ladda hemma stödet


Bidrag för hemmaladdning

Bidrag för hemmaladdning


Ladda hemma stödet


Ladda hemma-stöd för dig som installerar laddbox hemma

 

Nu går det återigen att ansöka om ladda hemma-stöd, meddelar Naturvårdsverket. Med ladda hemma-stödet kan du få ner kostnaderna för inköp och installation av din laddbox till hälften. Vi på Efuel är naturligtvis glada över detta eftersom våra laddboxar och installationer möter de krav som Naturvårdsverket ställer för att bevilja stödet. Funderar du på att skaffa elbil och installera en laddbox hemma? Här går vi igenom allt du behöver veta för att kunna ansöka om ladda hemma-stöd under 2020.

Får fler att vilja skaffa elbil

Med ladda hemma-stödet blir tröskeln för att köpa elbil lägre, vilket går helt i linje med vår vision om att göra ägandet av elbil enklare och mer attraktivt för många. Hos oss är vi övertygade om att elbilsrevolutionen kommer att gå snabbare än vad många tror. Många människor vill köra mer miljövänligt, och får de chansen att kunna ladda sin bil bekvämt hemma till en lägre kostnad är det många som kommer att tänka om de närmaste åren.


Ladda hemma stödet


Ladda hemma stödet tillbaka! Bidrag till laddstationer för elfordon 2019

 

Ladda hemma-stödet är nu tillbaka för att ge er som kör laddbara fordon en lägre tröskel till att investera i säker elbilsladdning. Vi på EFUEL mottager detta med stor glädje då vi är övertygade om att fördelen skapar en starkare omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Passa på att få tillbaka 50% av investeringen.


Nu kan du köpa, installera laddbox och ansöka om bidrag. Förutsatt att kvitto- eller fakturaunderlag inte är äldre än 6 månader har du rätt till bidraget.

Förutsättningarna för bidrag för laddstation kommer att vara de samma som 2018 och återfinns i förordning (2017:1318), som 2018 gäller enligt förordningens §6, att ansökan ska vara gjord senast 6 månader efter slutförd installation. Utifrån den information vi än så länge har, innebär det ett ”glapp” där installationer gjorda januari/februari inte kommer att berättiga till bidrag enligt förordningen. Det är ett politiskt beslut och inget som Naturvårdsverket kan råda över eller ändra på.

 

Ansökan


Ansökan ska göras efter att laddboxen installerats, däremot senast sex månader efter att installationsarbetet har slutförts. Ansökan skall göras av den som äger och nyttjar laddpunkten.

 

Ansökan


Ansökan ska göras efter att laddboxen installerats, däremot senast sex månader efter att installationsarbetet har slutförts. Ansökan skall göras av den som äger och nyttjar laddpunkten.

 


Täcker upp till hälften av kostnaderna


Bidraget täcker 50 procent av kostnaderna för installation av själva utrustningen och framdragning av el. För att kunna söka bidrag måste den sökande äga eller ha nyttjanderätt på fastigheten där laddpunkten installeras.

 


Täcker upp till hälften av kostnaderna


Bidraget täcker 50 procent av kostnaderna för installation av själva utrustningen och framdragning av el. För att kunna söka bidrag måste den sökande äga eller ha nyttjanderätt på fastigheten där laddpunkten installeras.


Villkor för ladda hemma-stöd 2020


Du som vill ansöka om ladda hemma-stöd för inköp och installation av laddbox under 2020 behöver uppfylla vissa villkor:

 • Bidraget kan endast sökas av privatpersoner. Vill du till exempel installera en laddbox och dra av kostnaden på firman kan du inte samtidigt ansöka om ladda hemma-stöd.
 • Du får bidrag för hälften av den kombinerade kostnaden för laddboxen och
 installationen. Du måste alltid göra klart installationen innan du kan ansöka om bidraget, och maxbeloppet du kan få tillbaka är 10 000 kronor.
 • Du måste själv stå som ägare till den fastighet där du vill installera laddboxen. Du kan alltså inte få stödet om du hyr huset, eller om någon släkting äger det. Då är det släktingen som måste ansöka om stödet.
 • Laddboxen du installerar måste vara av typ 2, vilket är EU-standard. Alla laddboxar vi säljer på Efuel är av typ 2, så köper du och installerar en laddbox genom oss så kan du vara säker på att du kan ansöka om ladda hemma-stödet.
 • Varje år är det också en pott på en bestämd summa som betalas ut, så det gäller att vara ute i god tid för att ha störst chans att få bidraget. Det får inte heller ha gått mer än sex månader sedan installationen när du ansöker.

Köp laddbox och installation hos oss

Den laddbox vi erbjuder för hemmaladdning, Easee Home, uppfyller alla krav för ladda hemma-stöd. Det är en av marknadens absolut bästa laddboxar, anpassad för vårt Nordiska klimat och kapabel att ladda på både 1- och 3-fas på den effekt som passar bäst för din bil och beroende på hur snabbt du vill ladda.

Om du vill tar vi hand om installationen och ser till att systemet optimeras för att ge dig bästa möjliga prestanda och säkerhet. Kostnaderna för laddbox och installation kan sedan sänkas till hälften genom att du ansöker om Ladda hemma-stöd för 2020.


Förutsättningar för bidrag kring installation av laddbox i hemmet

 • Bidraget kan sökas av
  privatpersoner som äger en
  fastighet eller innehar
  en fastighet med nyttjanderätt.
  Laddpunkten måste installeras
  på en fastighet som du som
  ansöker om bidraget äger
  eller har nyttjanderätt till.


 • Du kan endast få stöd för en (1)
  laddpunkt per fastighet.


 • Laddpunkten måste vara
  förberedd för elmätning på
  lämpligt sätt.

 • Laddutrustningen skall vara
  utrustad med uttag eller
  anslutningsdon för elfordon
  av typ 2, enligt europeisk
  standard EN 62196-2.


 • Du får bidrag för hälften av
  kostnaderna för den installerade
  laddutrustningen och
  
arbetskostnaden för att
  installera laddpunkten.


 • Det går ej att kombinera detta
  bidrag med ansökan om ROT för
  samma arbete.


 • Man kan som mest få tiotusen
  kronor (10.000:-) i bidrag per
  fastighet.


 • Mellan 2018 och 2020 ska
  90 miljoner kronor fördelas
  årligen för det här 
bidraget.
  Regeringen kan dock besluta
  om justeringar i stödet under
  den
 perioden och det kan
  även ske förändringar efter
  valet 2018. Det är inte 

  Naturvårdsverket som beslutar
  hur länge satsningen pågår.


Våra produkter


Easee Laddbox - Svart - laddbox

Sold out
Laddkabel för elbil Typ 2 Mode 3 - Laddkabel

Sold out
Standard Installation av elbilsladdare från bravida i samarbete med efuel

Sold out
Easee Laddbox - Svart - laddbox

Sold out
Laddkabel för elbil Typ 2 Mode 3 - Laddkabel

Sold out
Standard Installation av elbilsladdare från bravida i samarbete med efuel

Sold out