Bidrag för hemmaladdning

Bidrag för hemmaladdning


Ladda hemma stödet


Ladda hemma stödet tillbaka! Bidrag till laddstationer för elfordon 2019

 

Ladda hemma-stödet är nu tillbaka för att ge er som kör laddbara fordon en lägre tröskel till att investera i säker elbilsladdning. Vi på EFUEL mottager detta med stor glädje då vi är övertygade om att fördelen skapar en starkare omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Passa på att få tillbaka 50% av investeringen.


Nu kan du köpa, installera laddbox och ansöka om bidrag. Förutsatt att kvitto- eller fakturaunderlag inte är äldre än 6 månader har du rätt till bidraget.

Förutsättningarna för bidrag för laddstation kommer att vara de samma som 2018 och återfinns i förordning (2017:1318), som 2018 gäller enligt förordningens §6, att ansökan ska vara gjord senast 6 månader efter slutförd installation. Utifrån den information vi än så länge har, innebär det ett ”glapp” där installationer gjorda januari/februari inte kommer att berättiga till bidrag enligt förordningen. Det är ett politiskt beslut och inget som Naturvårdsverket kan råda över eller ändra på.

 


Ladda hemma stödet


Ladda hemma stödet tillbaka! Bidrag till laddstationer för elfordon 2019

 

Ladda hemma-stödet är nu tillbaka för att ge er som kör laddbara fordon en lägre tröskel till att investera i säker elbilsladdning. Vi på EFUEL mottager detta med stor glädje då vi är övertygade om att fördelen skapar en starkare omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Passa på att få tillbaka 50% av investeringen.


Nu kan du köpa, installera laddbox och ansöka om bidrag. Förutsatt att kvitto- eller fakturaunderlag inte är äldre än 6 månader har du rätt till bidraget.

Förutsättningarna för bidrag för laddstation kommer att vara de samma som 2018 och återfinns i förordning (2017:1318), som 2018 gäller enligt förordningens §6, att ansökan ska vara gjord senast 6 månader efter slutförd installation. Utifrån den information vi än så länge har, innebär det ett ”glapp” där installationer gjorda januari/februari inte kommer att berättiga till bidrag enligt förordningen. Det är ett politiskt beslut och inget som Naturvårdsverket kan råda över eller ändra på.

 

Ansökan


Ansökan ska göras efter att laddboxen installerats, däremot senast sex månader efter att installationsarbetet har slutförts. Ansökan skall göras av den som äger och nyttjar laddpunkten.

 

Ansökan


Ansökan ska göras efter att laddboxen installerats, däremot senast sex månader efter att installationsarbetet har slutförts. Ansökan skall göras av den som äger och nyttjar laddpunkten.

 


Täcker upp till hälften av kostnaderna


Bidraget täcker 50 procent av kostnaderna för installation av själva utrustningen och framdragning av el. För att kunna söka bidrag måste den sökande äga eller ha nyttjanderätt på fastigheten där laddpunkten installeras.

 


Täcker upp till hälften av kostnaderna


Bidraget täcker 50 procent av kostnaderna för installation av själva utrustningen och framdragning av el. För att kunna söka bidrag måste den sökande äga eller ha nyttjanderätt på fastigheten där laddpunkten installeras.


Förutsättningar för bidrag kring installation av laddbox i hemmet


 • Bidraget kan sökas av privatpersoner som äger en fastighet eller innehar en fastighet med nyttjanderätt. Laddpunkten måste installeras på en fastighet som du, som ansöker om bidraget äger eller har nyttjanderätt till.

 • Du kan endast få stöd för en (1) laddpunkt per fastighet.

 • Laddpunkten måste vara förberedd för elmätning på lämpligt sätt.

 • Laddutrustningen skall vara utrustad med uttag eller anslutningsdon för elfordon av typ 2, enligt europeisk standard EN 62196-2.

 • Du får bidrag för hälften av kostnaderna för den installerade laddutrustningen och
arbetskostnaden för att installera laddpunkten.

 • Det går ej att kombinera detta bidrag med ansökan om ROT för samma arbete.

 • Man kan som mest få tiotusen kronor (10.000:-) i bidrag per fastighet.

 • Mellan 2018 och 2020 ska 90 miljoner kronor fördelas årligen för det här 
bidraget. Regeringen kan dock besluta om justeringar i stödet under den
 perioden och det kan även ske förändringar efter valet 2018. Det är inte 
Naturvårdsverket som beslutar hur länge satsningen pågår.


Förutsättningar för bidrag kring installation av laddbox i hemmet

 • Bidraget kan sökas av
  privatpersoner som äger en
  fastighet eller innehar
  en fastighet med nyttjanderätt.
  Laddpunkten måste installeras
  på en fastighet som du som
  ansöker om bidraget äger
  eller har nyttjanderätt till.


 • Du kan endast få stöd för en (1)
  laddpunkt per fastighet.


 • Laddpunkten måste vara
  förberedd för elmätning på
  lämpligt sätt.

 • Laddutrustningen skall vara
  utrustad med uttag eller
  anslutningsdon för elfordon
  av typ 2, enligt europeisk
  standard EN 62196-2.


 • Du får bidrag för hälften av
  kostnaderna för den installerade
  laddutrustningen och
  
arbetskostnaden för att
  installera laddpunkten.


 • Det går ej att kombinera detta
  bidrag med ansökan om ROT för
  samma arbete.


 • Man kan som mest få tiotusen
  kronor (10.000:-) i bidrag per
  fastighet.


 • Mellan 2018 och 2020 ska
  90 miljoner kronor fördelas
  årligen för det här 
bidraget.
  Regeringen kan dock besluta
  om justeringar i stödet under
  den
 perioden och det kan
  även ske förändringar efter
  valet 2018. Det är inte 

  Naturvårdsverket som beslutar
  hur länge satsningen pågår.


Våra produkter


Easee Laddbox - Svart - laddbox

Sold out
Laddkabel för elbil Typ 2 Mode 3 - Laddkabel

Sold out
Standard Installation av elbilsladdare från bravida i samarbete med efuel

Sold out
Easee Laddbox - Svart - laddbox

Sold out
Laddkabel för elbil Typ 2 Mode 3 - Laddkabel

Sold out
Standard Installation av elbilsladdare från bravida i samarbete med efuel

Sold out