Villabrand orsakat av elbilsladdning

I somras totalförstördes ett tvåfamiljshus av en brand, nu är det klart att elbilsladdning var anledningen.

 
villabrand-orsakad-av-elbilsladdning.jpg
 

Branden startade i carporten där familjens elbil stod och laddade. Elbilen var inkopplad i ett vanligt 230V schukouttag med laddkabeln som följde med elbilen vid köp.

Michael Steen är brandutredare och börjar nu bli klar med rapporten, enligt honom så orsakades branden av vägguttaget eller av timern som laddkabeln var ansluten till. 

Efter att familjen köpt sin elbil började de ladda bilen i det vanliga vägguttaget hemma. Efter ett tag insåg familjen att säkringar gick ifall tvättmaskinen och elbilen laddade samtidigt. Lösningen  blev att sätta en timer på laddkabeln till elbilen så den laddades under nattetid.

Detta resulterade i att två familjers hus brann ner pågrund av elbilsladdning. Elbilsladdning kräver hög belastning under lång tid vilket sliter på elanläggning och elprodukter som kan leda till brand om anläggningen och produkterna inte är tillverkade för att hantera dessa strömstyrkor över tid. 

Elbilsladdning i vanliga vägguttag bör alltså bara användas som en tillfällig lösning enligt elsäkerhetsverket, om strömmen ställs ner till 8-10 ampere och att laddningen sker under uppsikt. Detta är enledningen till att elsäkerhetsverket rekommenderar laddstationer som uppfyller säkerhets graden mode 3 för att undvika tragiska olyckor som denna.

Bränt vägguttag, ej från husbranden i Sunne.

Bränt vägguttag, ej från husbranden i Sunne.

Typ-2 kontakt (EU standard)

Typ-2 kontakt (EU standard)

Vägguttag / schuko

Vanliga vägguttag / Schuko är inte tillverkade för att hantera den höga strömstyrkan över tid som elbilsladdning kräver. Detta resulterar lätt i smälta kontakter eller i värsta fall brand. Elsäkerhetsverket avråder från att ladda elbil i dessa och rekommenderar att man använder laddstationer som bemöter säkerhetsgraden mode 3.

Typ-2 kontakt / uttag

Typ-2 kontakten är EU standard för elbilar och elbilsladdning. Vid laddning i mode-3 kommer majoriteten av alla kontakter och uttag se ut såhär. Undantaget är några bilar som produceras i Asien. Alla bilar som tillverkas för försäljning inom EU kommer att ha typ-2.

Källa: elinstallatoren.se

Markus Lundh