Varningssystem blir krav på alla nya elbilar nästa år

Varningssystem-till-alla-elbilar.jpeg

Varningssystem införs på alla nya elbilar nästa år.

En av fördelarna med elbilar är att de är väldigt tysta, i låga hastigheter är de i stort sett ljudlösa. Detta har visat sig vara ett problem för fotgängare som inte hör när en bil närmar sig. Speciellt har flera länders förbund för hörselskadade uttryckt oro. 

EU har hört dem och har nu sagt att från 1 Juli 2019 måste alla nya elbilar ge ifrån sig ljud vid låga hastigheter för att fotgängare ska uppfatta att en elbil närmar sig. Kravet på ljudet säger även att man ska kunna uppfatta om bilen accelererar.

Vid högre hastigheter finns inget krav på ljud eftersom bilen ger ifrån sig en hel del ljud exempelvis däckljud. Det finns några elbilar som redan idag har “varningsljud” exempelvis Renault Zoe och Nissan Leaf där man till och med kan ändra ljudet. I de här bilarna kan man även stänga av ljudet vilket inte kommer att vara ett alternativ nästa år.

Enligt Norska tidningen Sarpsborg Arbeiderblad tror 4 av 10 att helt tysta elbilar är farliga för trafiken.

Källa: alltomelbil.se

Markus Lundh