Installation
Vi hjälper dig med allt! Om du vill.
Standardinstallation

Standardinstallation

I standardinstallationen ingår upp till 10 meter kabel från elcentral till laddstationens placering. Det ingår dock endast kabeldragning ovan mark, krävs grävarbete får du som kund själv åtgärda detta. En håltagning i trä/gips/lättbetong/tegel ingår samt 4 mils resväg för installatör. Eventuella anpassningar som behövs för att genomföra installationen, faktureras dig som kund av vår samarbetspartner.

Läs mer om standardinstallation
Utan standardinstallation

Utan standardinstallation

Notera att utan installation blir du inte ROT-berättigad till 50%.