Detta ingår i standardinstallationen

  • Undersökning av din befintliga elinstallation.

  • Installation 16A 1-Fas (3.7 kW) utförd av behörig elinstallatör.

  • kontroll att laddningen sker så säkert som möjligt.

  • Test av laddbox.

  • Tillgång till support.

Förutsättningar

Standardinstallationen är framtagen för att täcka behovet hos majoriteten av villaägare som vill installera en laddbox hemma. För att ta del av erbjudandet om standardinstallation behöver nedanstående punkter vara uppfyllda:

  • Du äger bostaden/byggnaden där laddboxen kommer att installeras. Alternativt har du ett godkännande från fastighetsägaren.

  • Fastigheten där laddboxen ska installeras är korrekt ansluten till elnätet med tre faser och minst 20 A i huvudsäkring.

I standardinstallationen ingår upp till 10 meters kabeldragning mellan elcentralen och laddstationens placering. Det ingår endast kabeldragning ovan mark, krävs grävarbete får kunden själv åtgärda detta. En håltagning i trä/gips/lättbetong/tegel ingår. Eventuella anpassningar som behövs för att genomföra installationen, faktureras dig som kund.

Du kan endast köpa till standardinstallationen för en laddbox inköpt hos oss på EFUEL.

Anpassad installation

Eventuella anpassningar utöver standardinstallationen, faktureras enligt gällande prislista.
För mer information om standardinstallationen, skicka e-post till contact@efuel.se