News RSSVikten av smart lastbalansering

Det svenska samhället står just nu i startgroparna av ännu en historisk förändring inom bilismen och denna gången är det elbilens frammarsch. För att uppnå de globala klimatmålen krävs det en modernisering av bilflottan som bidrar till en stor del av de farliga utsläppen, och nu ser vi tydliga indikationer på att både biltillverkare och deras kunder blivit medvetna om detta. Försäljningen av elfordon uppnådde för första gången 1 miljon år 2017 och prognoserna pekar på en än starkare tillväxt de kommande åren. I och med den enorma tillväxten är frågan som alla ställer sig ”kommer nätet att kollapsa?”. Kapacitet Frågan som alla ställer ”om kraften räcker till?” är såklart en rimlig fråga och svaret på den är ja om man...

Continue readingKöparna väljer el över diesel

Högre bonus närmar sig, ändå ökar elbilar & laddhybrider 1 Juli införs nya Bonus/malus systemet, det innebär att de som inte registrerar sina bilar innan dess riskerar att få betydligt högre skatt på sina fossildrivna bilar. Men samtidigt innebär det att elbilar & vissa laddhybrider kommer få en högre bonus.  Med anledning till den nya bonusen så har många förutspått att försäljningen av elbilar & laddhybrider skulle bromsas in till den 1 Juli. Men så har det inte blivit. Istället ökade försäljning av supermiljöbilar med 86% under April. Nu motsvarar supermiljöbilarna 6% av alla nyregistrerade bilar. Bil Sweden räknar med att det kommer uppgå till 9% i år. Med över 100 nya laddbara bilar påväg mot den svenska marknaden räknar...

Continue reading


"