Vikten av smart lastbalansering


Det svenska samhället står just nu i startgroparna av ännu en historisk förändring inom bilismen och denna gången är det elbilens frammarsch. För att uppnå de globala klimatmålen krävs det en modernisering av bilflottan som bidrar till en stor del av de farliga utsläppen, och nu ser vi tydliga indikationer på att både biltillverkare och deras kunder blivit medvetna om detta. Försäljningen av elfordon uppnådde för första gången 1 miljon år 2017 och prognoserna pekar på en än starkare tillväxt de kommande åren. I och med den enorma tillväxten är frågan som alla ställer sig ”kommer nätet att kollapsa?”.

dynamisk lastbalansering

Kapacitet

Frågan som alla ställer ”om kraften räcker till?” är såklart en rimlig fråga och svaret på den är ja om man utnyttja den på effektivaste sättet. Gör man inte det är svaret helt enkelt NEJ. Problemet är inte att den totala energin per år inte skall räcka till för det kommer den göra om vi anpassar vår export av el. Problemet är att effektbehovet vid tariff-topparna blir alldeles för stort för säkringarna i nätstationerna och transformationernas kapacitet. 

Enligt Svenska Kraftnätet producerade vi 2016 i Sverige totalt 146,042TWh och förbrukade 134,316TWh. Vi hade med andra ord ett överskott på 11,726TWh som gick på export. Det överskottet hade nästan räckt för att driva en total elbilsflotta i Sverige. Vi har 4 838 407 påställda bilar i Sverige. Ett rimlig antagande är att varje bil förbrukar 3000 kwh/år (1,5-2 kwh/mil och årlig körsträcka 1500-2000mil) vilket betyder en total förbrukning på 14,52TWh. Teoretiskt sett hade vi med andra ord kunnat hantera en situation då alla fossilbilar blev utbytta till rena elbilar

Digital Teknik

För att rädda miljön krävs det med andra ord inte bara att vi väljer att köra eldrivna fordon utan även att ladda vid rätt tidpunkter. Enligt rapporter kommer vi endast ha en ökning på 5% jämfört med dagens energiförbrukning om 18 år då elbilarna beräknas kräva 31 TW. Skall vi då själva hålla koll på när vi får sätta i sladden och ladda vår elbil? Självklart inte. Det är där den moderna tekniken åter igen kommer in och hjälper oss till en enklare vardag. Med den senaste mjukvaran som vissa av aktörerna på marknaden erbjuder (bl.a EFUEL) sköts dynamisk laststyrning automatiskt. Begreppet innebär att laddeffekten begränsas till en viss effekt, att man använder den tillgängliga effekten på effektivaste sätt och att man inte får några skevbelastningar i nätet. Funktionen gör att vi undviker laddning vid effekt-toppar, att säkringar gå & överbelastning i nätet.

Framtidssäker Teknik

Föreställ dig att du gör en stor investering med laddinfrastruktur som endast är hållbar 2 eller 3 år och att du efter det behöver göra en ny stor investering som tillgodoser den tidpunktens behov. Detta är något som tyvärr kommer bli ett faktum för många som väljer det billiga alternativet av laddinfrastruktur som förser behovet som finns för dagens elbilar. Tekniken utvecklas i en rasande fart och inte minst inom bilindustrin. Vi ser nu att det inte bara är de traditionella biltillverkarna som gör bilar utan att nu även de gigantiska tech bolagen har trätt in på marknaden. Detta beror på att framöver är det inte längre bilar vi kommer köra utan snarare ”datorer på hjul”. Det samma sker på marknaden med laddboxar. De traditionella tillverkarna som enbart jobbar med hårdvara utan smart styrning kan inte längre hänga med i marknadens utveckling där smarta mjukvaruboxar tar över allt större andelar av marknaden. Tack vare att dessa enbart behöver uppdatera mjukvara allt eftersom behovet förändras, behöver du som kund inte investera i ny hårdvara när marknaden förändras. Du har därmed gjort en ekonomisk vinst långsiktigt genom att välja rätt från början.
Kommentera


Please note, comments must be approved before they are published