Utmaningar & råd inför installation av laddstationer i Brf, samfällighet & hyresrätt


Bor du i bostadsrätt, samfällighet eller i en hyresfastighet och vill ladda din elbil? Många av våra kunder är Brf, samfälligheter eller hyresfastigheter. Vi hjälper er att ta fram den bästa lösningen för just er fastighet och era behov.

Vi representerar de ledande leverantörerna av EU-godkända laddstationer och levererar alltid nyckelfärdiga lösningar.

Vårt mål är att göra det lätt att övergå till elbil och hjälper er att gå från idé till en färdig elbilsparkering.

I en Brf eller samfällighet så är det viktigt att installera laddstationer som är smarta, enkla att använda, kostnadseffektiva att utöka när antalet elbilar i föreningen ökar och givetvis att minimera administrativt arbete för så väl styrelsen som medlemmarna.

Smart laddbox

Installera smarta laddstationer från dag ett, det tjänar ni på i längden! Med full insyn i hur systemet nyttjas ges ni tillgång till all information från laddboxen.

Inte bara handlar det om debitering och information om hur system nyttjas utan lastbalansering är en väldigt viktig punkt här. Smarta laddstationer kan lastbalansera vilket kommer att vara en grundläggande förutsättning när många elbilar ska laddas. Med last balansering kan ni undvika dyra investeringar i uppgraderingar av elcentral och abonnemang.

Det finns EU-standard för elbilsladdning (Typ 2 & mode 3) som ni bör hålla er till, detta för att kunna ha längre avskrivningstider för att göra elbilsladdning mer aktuellt.

Med det sagt är det även viktigt att ni redan idag tar reda på vad som kommer hända när ni behöver installera fler laddstationer, hur går det till, hur ser prisbilden ut för detta och kommer vi klara oss med den befintliga ström som finns i fastigheten.


Kommentera


Please note, comments must be approved before they are published