Utmaningar & råd inför installation av laddstationer i Brf, samfälligh – EFUEL