Ladda hemma-stödet är tillbaka


Ladda hemma-stödet är nu tillbaka för att ge er som kör laddbara fordon en lägre tröskel till att investera i säker elbilsladdning. Vi på EFUEL mottager detta med stor glädje då vi är övertygade om att fördelen skapar en starkare omställningen till en fossilfri fordonsflotta.

För dig som vill ladda din elbil intill villan har man sedan några veckor tillbaka röstat igenom klimatklivets ladda hemma bidrag för privatpersoner.

Inga ändringar är gjorda i förordningen och den ’’gamla’’ SFS 2017:1318 gäller. Stödet kommer kunna utbetalas retroaktivt upp till 6 månader - men ansökan är inte öppen ännu. Det innebär att du redan nu kan inhandla din laddbox och installera den för att ansöka om stödet som beräknas öppna september 2019.

Allt du behöver veta inför ansökning till ladda hemma-stödet

Du som privatperson måste äga en fastighet eller inneha en fastighet med nyttjanderätt som du tänker installera laddpunkten på.

Elbilsladdaren måste vara förberedd för eller ha en inbyggd elmätare.

Laddboxen skall vara utrustad med antingen ett uttag eller anslutningsdon för elfordon av typ 2, enligt den europeiska standarden EN 62196-2.

Bidraget täcker kostnaden för båda installation av och kostnaden av själva elbilsladdaren.

Man kan inte kombinera bidraget med ansökan om ROT för samma arbete.

Maximalt bidrag per fastighet uppgår till tiotusen kronor (10.000:-), och stödet gäller enbart för en (1) laddbox per fastighet vilket innebär utrustning där du enbart kan ladda ett fordon i taget.

Bidraget för arbetskostnaderna gäller enbart ifall installationen är utförd av någon som har F-skattesedel, eller ett motsvarande intyg om att företaget du anlitat genomgår samma kontroll i fråga om skatter och avgifter i sitt hemland. Installationen måste även ha gjorts av ett företag som avses i elsäkerhetslagen (2016:732).

Här kan du hitta mer information vad detta innebär, se http://www.elsakerhetsverket.se/.


Easee home laddbox svart

Leveranstid 3-5 arbetsdagar

Easee Home är godkänd för ansökningar till klimatklivets ladda hemma stöd och följer de riktlinjer naturvårdsverket satt upp för en laddbox.

Sold out

3998 kr
(Kostnad efter mottaget stöd)


Kommentera


Please note, comments must be approved before they are published