Stordriftsfördelar med många laddstationer i BRF – EFUEL