Vad kostar det att ladda elbilen hemma?


Det estimeras att vara omkring 86 500 laddbara bilar i Sverige och antalet ökar dag för dag i en högfart. I och med den stora tillväxten så kommer en del funderingar för konsumenten. En av de viktigaste områdena handlar om elbilsladdning i hemmamiljö.

Långsiktigt lönsamt beslut

Trots att tekniken är under ständig utveckling och nya elbilar lanseras hela tiden, så är inköpspriset generellt sett högre än fossildrivna bilar. Även fast det är en högre inköpskostnad för en elbil så visar statistiken på en stark och tydlig elbilstrend. Utöver fördelarna ur en miljösynpunkt så överväger man en elbil för kostnaden av drivmedlet, som är betydligt reducerad gentemot konventionellt bränsle.

Viktigt att tänka på kring laddkostnaden

Den platsen som elbilsägare drar sig till mest när det kommer till laddning är det egna hemmet. En anledning är att man som konsument vanligtvis laddar under natten, en annan är att det oftast är det billigaste alternativet. Med den nya naturvårds bidraget där du kan få tillbaka upp till 10 000 SEK av kostnaden för installationen, så har det blivit extra lukrativt med hemladdning. Läs mer här: Ladda hemma stödet är tillbaka.

Sedan är det viktigt att tänka på priset för elbilsladdning kan påverkas av flera olika faktorer. Ett par olika faktorer skulle kunna vara elavtalet, laddboxen och schemaläggning av laddning. Till exempel så har vilken laddbox, ladd kapaciteten och elavtalet stor betydelse på slut summan.

Stora påverkan på elavtalen

Något som vi på EFUEL märkt av och därmed rekommenderar starkt är att gå igenom ditt elavtal i samband med köp eller leasing av elbil. Avtalen tenderar att ha en kraftig bidragande faktor till den totala kostnaden för att ladda bilen under året.Kan jag schemalägga min laddning när jag är hemma?

Med laddboxarna som vi erbjuder så kan du på ett lätt och effektivt sätt via vår app schemalägga din laddning. Bilen laddar därefter när elen är som billigast.

Hur säkert är det med hemmaladdning?

För oss är det viktigt att våra kunder ska känna sig trygga med produkterna vi säljer. Laddboxarna har därmed sensorer som kan mäta temperaturen och hantera laddstyrkan. En annan angelägen utrustning är typ 2 kontakten som känner av felströmmar.

Var sätter jag upp min laddbox?

När det kommer till monteringen av laddboxen så är det väldigt individuellt, allt beror på hur det ser ut på plats och vad kundens preferens är. Den vanligaste monterings metoden är på en vägg i anslutning till där bilen oftast står. Passar inte det så går det att gräva ner och installera ett fundament med en laddstolpe som du fäster boxen på. För att undvika brandrisken och samtidigt behålla en effektiv laddning, förordar vi att införskaffa en laddbox och därefter låta den installeras av en av våra kunniga och certifierade elektriker vilket du kan läsa vidare om här: Standard Installation.


Kommentera


Please note, comments must be approved before they are published