Hur laddar man en elbil?

Har du nyligen köpt en elbil eller går i tankarna att köpa?
Då undrar du säkert var och hur du ska lada din bil.

hur-laddar-man-en-elbil.jpg

Vi brukar säga att det bara tar 2 minuter att ladda en elbil. Du behöver ju bara koppla in bilen! Sen är den laddad när du ska iväg.

Det vanligaste är att man laddar sin bil där bilen står stilla som längst, troligen hemma eller på din arbetsplats. Att installera en laddstation vid den platsen är att rekommendera. Undvik att ladda elbilar i vanliga stickkontakter så gott det går. Se det som "nödladdning" Elsäkerhetsverket avråder att ladda elbilar i stickkontakter på grund av den potentiella brandrisken och rekommenderar en laddstation som uppfyller säkerhetsnivå Mode3.

Det viktiga att tänka på när du laddar en elbil är att du använder rätt utrustning. Till exempel finns det två olika kontakter. Den vi använder heter Typ-2 och är EU standard. Sedan finns det Typ-1 det är generellt asiatiska biltillverkare som kan ha den kontakten. Man kan ladda med båda i våra laddstationer men för typ-1 kontakter krävs det en adapter.

 


Hur lång tid tar det att ladda en elbil?

Det finns flera aspekter som påverkar hur lång tid det tar att ladda en elbil. Det kan ta allt från 30 minuter till 12 timmar beroende på hur stort batteriet är men även vilken hastighet du laddar med. När man definierar hur snabbt en elbilsladdare kan ladda använder man sig av kW (kilowatt). Hastigheten eller effekten brukar variera men ligger ofta mellan 3,7 - 22kW. Detta avser ej snabbladdare.

Hur-lång-tid-tar-det-att-ladda-en-elbil.jpg

Vad innebär det att ladda med 3,7kW? - Att du laddar din elbil med ca. 24 km/h.

Vad innebär det att ladda med 7kW? - Att du laddar din elbil med ca. 48km/h.

Vad innebär det att ladda med 22kW? - Att du laddar din elbil med ca. 110km/h.

Efuel anser att det är viktigt att vara förberedd för att kunna ladda elbilar med upp till 22kW eftersom tekniken för batterier utvecklas snabbare än vad vi kan tro. Och när batterierna blir större kommer det krävas högre effekt från våra laddare.

Våra laddstationer har inte en fast hastighet/effekt utan är helt adaptiv efter installationsförhållanden. Det innebär att ni enkelt kan installera laddare idag med låg hastighet/effekt men kan väldigt enkelt uppdatera till att ladda med en högre hastighet/effekt.


Vad kostar det att ladda en elbil?

Kostnaden för att ladda en elbil skiljer sig väldigt mycket beroende på var du laddar din elbil.

Vad-kostar-det-att-ladda-en-elbil.jpg

Om du har en laddare hemma är det väldigt kostnadseffektivt. I Sverige kostar elen ca. 1 kr/kWh. Det innebär att det kostar ungefär 45kr att ladda en "vanlig" elbil fullt. 

Om du har en laddare på din arbetsplats kan det skilja sig väldigt mycket, en del arbetsgivare erbjuder kostnadsfri laddning och en del tar betalt för det. Vanligast är att man tar en schablon avgift för parkering och att man debiteras självkostnadspris för elen. Vanligt är att man tar 300kr/mån extra för elbilsparkering.

Att ladda publikt är generellt sätt det dyraste sättet att ladda en elbil, aktörerna som sätter upp publika laddare väljer själva vad de vill ta betalt och brukar ligga på omkring 3kr/kWh.


Vad finns det för bidrag?

Klimatklivet delas ut av naturvårdsverket och länsstyrelsen. Klimatklivet ger bidrag upp till 50% av investeringen till företag och organisationer.  Bidrag baseras på vilken klimatnytta din installation kommer att bidra med. Det baseras på klimatnytta per investerad krona. Ansökan görs hos naturvårdsverket.

Behöver du hjälp med klimatklivet och ansökan? Kontakta oss. Eller läs mer här: Klimatklivet

Ladda hemma stöd / bidrag delas ut av naturvårdsverket till privatpersoner. Ladda hemma stöd / bidrag  kan ge upp till 50% av investeringen eller max 10.000kr per fastighet. Ansökan görs efter installation och som mest 6 månader efter installation. Viktigt är att spara alla kvitton, de behövs vid ansökan.

Läs mer här:  Ladda hemma stöd / bidrag

Bidrag-för-laddstationer-klimatklivet.jpg

Hur installerar man en laddstation?

Processen för att installera laddstationer eller laddstolpar är väldigt enkel. Vi samarbetar med Efuel certifierade elektriker som gör allt från mätningar, installation och demonstration åt er.

Hur-installerar-man-en-laddstation.png

Efter visat intresse till oss kopplar vi in aktuell installatör för att göra mätningar. Det behöver göras för att veta att ni har tillräckligt med kapacitet i fastigheten och att inga säkringar ska gå när ni laddar era bilar.

När mätningarna är gjorda börjar med installationen, Installationen är enkel och kräver inget speciellt från er förutom tillgång till platsen och möjligtvis att flytta några bilar för åtkomst.

När installationen är klar som i vanliga fall görs på en dag är det dags för en demonstration hur systemet fungerar.


Ladda elbil i vägguttag?

Är det säker att ladda en elbil via en vanlig stickkontakt? 

Det är väldigt många som laddar sina bilar via vanliga stickkontakter idag fastän elsäkerhetsverket avråder det.
En stickkontakt är inte tillverkad för att hantera så stora strömstyrkor under längre tid. Därför rekommenderar elsäkerhetsverket att man använder sig av en riktig elbilsladdare som bemöter säkerhetskrav Mode 3. Detta först och främst för säkerhetens skull men även för att det går snabbare att ladda elbilen.

ladda-elbil-i-vägguttag.jpg

Ladda elbil med solceller?

När man pratar om elbilsladdning dyker ofta ämnet kring solceller upp. Att installera solceller i anslutning till parkering kan vara en väldigt kostnadseffektiv lösning. Och inte minst blir man relativt oberoende. Det här fungerar utmärkt om man exempelvis installerar det på arbetsplatsen som man är på under dagtid. Om det är så att man endast laddar under natten krävs ett stationärt batteri där energin lagras för att sedan nyttjas av elbilen.  Om ni är intresserade av en sådan installation kontakta oss så guidar vi dig rätt.

ladda-elbil-med-solceller.jpg